Røros kommune informerer:

I Statsministerens pressekonferanse lørdag ble det angitt flere tiltak for å begrense koronasmitten i Norge. Ett av disse punktene var stenging av grenseovergangene mot Sverige. Politiet vil i løpet av dagen i dag, mandag den 16. mars, stenge grenseovergangen på Fv31 i Vauldalen. Kun de med et strengt behov får tillatelse til å krysse grensen. Alle andre vil få pålegg fra politiet om å snu.

Unntak

Noen får likevel tillatelse til å passere. Relevante unntak for næringslivet er:

Arbeidspendlere (ikke pendlere som har arbeid innen helse og omsorg) Transport for næringslivet mellom Norge og Sverige

Ved at varetransport tillates blir det særlig viktig at hver enkelt bedrift er bevisst på at sjåfør og eventuelle andre personer som er med transporten er en potensiell smittekilde. Sammenlignet med Norge har Sverige kun innført minimale tiltak for å begrense smitten av koronaviruset. Det er veldig viktig at alle bedrifter tar grep og sikrer at smittefaren reduseres til et minimum:

Dersom det er mulig skal ikke sjåføren og eventuelt følgemannskap få tilgang til bedriftens lokaler. Må sjåføren inn i bedriften: Sørg for at personen spriter hendene Rengjør alle flater personen har vært i kontakt med. Hold ansatte på god avstand.

Dersom bedriften må ha besøk fra Sverige for å holde virksomheten i gang (f.eks teknikere eller andre funksjoner som ikke kan løses over internett), må bedriften sette i verk strenge smitteverntiltak:

Skill personen fysisk fra de øvrige ansatte De som må oppholde seg i samme rom skal holde god avstand til hverandre Ikke spis i samme rom som personen Bruk sprit på hendene Rengjør alle flater som personen har vært i kontakt med

Danmark har allerede stengt sine grenser. For besøk fra andre land enn Norden gjelder kravene om 2 ukers karantene.

Røros kommune legger ut løpende oppdateringer på sine nettsider. Informasjon om stenging av grenseovergangen på Fv 31 finnes her:

https://roros.kommune.no/aktuelt/i-morgen-stenger-grenseovergangen-mellom-norge-og-sverige/