På grunn av smittevernsituasjonen valgte Trøndelag SV å utsette sine nominasjonsmøter i november. Men lørdag kunne møtet avholdes i begge valgkretsene i Trøndelag. Og som så mange andre større møter for tiden, så forgikk dette digitalt.

Nominasjonskomiteen skriver i en pressemelding at de har vært opptatt av å sette sammen en liste av folk med ulik yrkeserfaring, utdanningsnivå og bakgrunn. Møtet sluttet opp om nominasjonskomiteens innstilling og på topp fem på Trøndelag SVs valgliste for valgdistrikt Sør-Trøndelag finner vi en miljøaktivist og stortingspolitiker, en sør-samisk lokalpolitiker og nordsjøkokk, en norsk-marokkansk sykepleier, en vekter, klubbleder og streikegeneral og en lærer og fylkestingspolitiker.

Om listekandidatene

Lars Haltbrekken ble gjenvalgt som førstekandidat for valgdistrikt Sør-Trøndelag. Han har de siste fire årene representert Sør-Trøndelag SV på stortinget og sitter i Energi- og miljøkomiteen. Lars er kjent som miljøaktivist fra helt tilbake til slutten av åttitallet som aktiv i Trondheim Natur og Ungdom. Han var leder for Naturvernforbundet i 11 år før han ble valgt inn stortingsrepresentant for SV 2017. Som eneste SV representant fra Trøndelag på Stortinget har Haltbrekken vært en viktig stemme for den nordre delen av fylket.

Sitat fra Haltbrekken - Valget i 2021 blir avgjørende. Vårt mål er å få ned de økende forskjellene i Norge og verden, utslippene av farlige klimagasser skal ned, naturen skal tas vare på og skal vi få til dette må vi få et regjeringsskifte.

På andreplass finner vi Hilde Marie Gaebpie Danielsen fra Røros SV. Hun jobber som kokk på oljeplattform i Nordsjøen, er kommunestyrerepresentant i Røros kommunestyre og representerer Trøndelag SV og sørsamene i SVs samepolitiske utvalg.

Sitat fra Danielsen - Jeg ser fram til valgkampen,og vil stå på for en god distriktspolitikk der vi har gode offentlige velferdstjenester for alle og en kraftig styrking av kommuneøkonomien. Stans nedbygging av vår unike natur som feks vindkraftutbyggingen. Jeg vil kjempe for urfolks og minoriteters rettigheter. Landbruk,reindrift og grundervirksomhet er viktige for distriktene i Trøndelag. Vi trenger en forandring,vi trenger fellesskap,vi trenger derfor et regjeringsskifte i 2021.

Tredjeplass Nisrin El Morabit har tidligere vært leder av Oslo SU, har jobbet som fylkessekretær og vært vara for Lars Haltbrekken på stortinget. I dag jobber Nisrin som sykepleier på St. Olavs hospital og sitter i styret til Trondheim SV.

Fjerdeplass Erlend Andresen jobber som vekter, er ungdomskandidat og tidligere leder av Trøndelag SU og har i høst markert seg som streikeleder som tillitsvalgt i Norsk Arbeidsmannsforbund og klubbleder for vekterne i Avarn Security Trøndelag

Femteplass Rakel Trondal er av yrke lærer, men har de siste årene vært gruppeleder for SV på fylkestinget og i Malvik kommunestyre.

På æresplassen nederst på lista er vi dessuten stolte over å ha fått med oss barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk som kjemper kampen for en anstendig flyktningpolitikk, flyktningers rettigheter og som flere ganger de siste årene har reist til blant annet Morialeiren på Lesvos for å bidra til å avhjelpe den desperate situasjonen for flyktningene.

Øvrige kandidater

Tore Aasheim - tidligere redaktør i Opdalingen og Cupido, nå oversetter og sitter som vara til kommunestyret i Oppdal. Har tidligere ledet SVs homonettverk.

Julie Engtrø – butikkmedarbeider og leder av Trondheim Sosialistisk Ungdom

Marianne Knudsen - første nestleder i Norsk Handikapforbunds ungdom og ambassadør for Norsk Handikapforbund.

Alex Ramstad Døsvik - teologistudent og kjemper for skeive og transseksuelles rettigheter i kirka

Anna Krogset – jobber på Viggja oppvekstsenter og er plasstillitsvalgt for Fagforbundet og styremedlem i Skaun SV

Yassin Mohamud Elmi - adjunkt og styremedlem i Orkland SV

Anne Sørtømme - kulturrådgiver i Melhus og kommunestyrerepresentant for Melhus SV

Øyvind Næss - styremedlem i Trøndelag SV, leder av Ørland SV og kommunestyrerepresentant i Ørland

Gro Mari Engen Hanem - leder av Selbu SV og sitter i kommunestyret i Selbu.

Eskil Sandvik – jobber i Oppfølgingstjenesten, er en av lederne av vindkraftmotstanden på Frøya og driver Hurran Gård gårdskafe.