Mannen som ble funnet død i Tydal fredag ble trolig ikke utsatt for noe straffbart.

Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten.

- Slik saken fremstår nå kan ikke politiet se at det er foregått noe straffbart i forbindelse med dødsfallet, sier politioverbetjent Annar Sparby.

Trøndelag politidistrikt satte i verk etterforskning etter at en mann tidlig i 70-åra fra Tydal fredag ble funnet død.

Politiet har gjennomført tekniske og taktiske undersøkelser på åstedet for å avdekke omstendighetene rundt dødsfallet.

- En kvinne er avhørt som siktet i saken. Politiet har gjennomført undersøkelser for å avklare hennes rolle og dermed utelukke henne fra saken. Kvinna var den siste personen som så mannen i live. Politiet har besluttet å løslate kvinna etter avhør da det ikke er grunn til å tro at hun har noe med dødsfallet å gjøre, opplyser Sparby.

Politiet vil lørdag ettermiddag ikke kommentere saken ytterligere.

Les også:

http://nearadio.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=7576