Røros kommune sendte mandag ettermiddag ut følgende pressemelding:

Kriseledelsen i Røros kommune arbeider intenst for å holde Rørossamfunnet og regionen smittefritt. Det å ha kollektivtransport inn og ut av regionen som er innenfor covid-19-forskriften er helt avgjørende for å hindre importsmitte.

Dette er også bakgrunnen for Røros kommune sin anmeldelse av Air Leap knyttet til brudd på covid-19-forskriften.

Anmeldelsen ble sendt mandag kveld 23. november etter at Røros kommune 19. november fikk en bekymringsmelding fra Røros hotell når det gjaldt mannskapet på Air Leap.

Bekymringen omhandlet hvorvidt mannskapet fra Air Leap overholdt forskriften med karantene- og testbestemmelser. Kommuneoverlegen ringte Air Leap fredag 20.november, og kommuneoverlegen fikk en tydelig forståelse av at selskapet ikke fulgte Covid-19-forskriftens bestemmelser for grensekryssing, og at de ikke hadde kunnskap om hvilke nasjonale bestemmelser som gjelder.

Tiden etterpå inklusive den påfølgende helg brukte Røros kommune til å få klarhet i saken fra Air Leap og få godkjente turnuser som må være i tråd med covid-19-forskriften.

Dette innebar også arbeid med å få bekreftelse på testresultat som var godkjente for flyvning for unntak av innreisekarantene. Dette var ennå ikke på plass i løpet av mandag 23. november, og kriseledelsen besluttet derfor å gå til anmeldelse av flyselskapet.

Undervegs i dette arbeidet har Røros kommune vært i løpende dialog både med Fylkesmannen (fylkeslege, jurister, beredskap), helsedirektoratet, helse- og omsorgsdepartementet, samferdselsdepartementet og politiet.

Kommuneoverlegen veiledet dem grundig om Covid-19 forskriften. Air Leap bestemte seg da for at unntaksbestemmelsen i kapittel 4, paragraf 6e gjaldt for dem. Det vil si unntak for karantene for samfunnskritisk personell.

Dette ble drøftet med to jurister i Helsedirektoratet og med fylkeslegen, og det ble helt tydelig at de ikke kunne bruke denne paragrafen. Helsedirektoratet sa at flyselskapet er pliktig til å innrette sin drift etter forskriften, og de er ikke definert som samfunnskritisk personell.

Dette fikk Air Leap beskjed om, men de mente likevel at de skulle bruke denne paragrafen, til tross for tilbakemeldingen fra Røros kommune. Air Leap refererte også til unntaksbestemmelsen i paragraf 6g, som omhandler flypersonell.

Men dette gjelder bare norsk flypersonell, noe de også fikk veiledning i, men som de ikke ønsket å ta til etterretning. Selskapet har i hele denne perioden fortsatt sine flyvninger.

Røros kommune har aldri hatt lokale forskrifter. Det er utelukkende nasjonale føringer som er lagt til grunn for vurdringen, og det er derfor feilaktig av selskapet at de har henvist til lokale bestemmelser i Røros kommune som årsak til at de kansellerte flyvninger søndag 29. november.

Røros kommune veiledet dem også om paragraf 6b, det vil si arbeidstakere som krysser grensen hyppig, og dermed gjør at de kan defineres som «arbeidspendlere» i henhold til forskriften. Først ville de ikke bruke denne, da de var tydelige på at de ikke hadde mulighet til å pendle så hyppig.

Men denne uken har de altså bestemt seg for at de ønsker å bruke denne paragrafen likevel. Den krever at flymannskapet kommer til Norge minimum 2 ganger i løpet av 15 dager, og tester seg hver 7. dag. Det har de i dag sendt en plan for, som er innenfor bestemmelsene.

Kommunen viser til Røros lensmannskontor for mer info rundt anmeldelsen.