Det er nå litt over en måned siden Fylkesmannen i Trøndelag ble etablert, etter en sammenslåing av embetene i Nord- og Sør-Trøndelag 1. januar 2018. Samme dag begynte Frank Jenssen på jobben som fylkesmann for Trøndelag.

Ønsker å besøke alle

Allerede den første uka som fylkesmann varslet Jenssen at han ønsker å besøke samtlige kommuner i Trøndelag. I utgangspunktet blir det lagt opp til to eller tre besøk samme dag, der møtene vil vare mellom to og to og en halv time. Planen er å møte ordfører og rådmann, og eventuelt andre som kommunen ønsker å ha med. Fra Fylkesmannen stiller Frank Jenssen, alternativt ass. fylkesmann, kommunal- og justisdirektør eller andre representanter fra Fylkesmannens kommunalavdeling.

Ønsker god dialog

Målet med møtene er å bli bedre kjent med både administrativ og politiske ledelse i de ulike kommunene i Trøndelag. Møtene vil også være en fin arena for å lære mer om den enkelte kommune og regionens muligheter og utfordringer. Det vil også være naturlig å drøfte enkeltsaker og tema som enten kommunen eller Fylkesmannen ønsker å drøfte.

- Jeg ser virkelig frem til besøkene, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med hver og en av kommunene i Trøndelag, sier fylkesmann Frank Jenssen.

Indre Fosen

Den første kommunen Fylkesmannen besøker er Trøndelags nyeste kommune, Indre Fosen. Indre Fosen ble opprettet som kommune 1.januar i år, etter at Rissa og Leksvik kommuner slo seg sammen. Deretter venter besøk i Hitra og Frøya, før Nye Namsos kommune får besøk den 13. mars. Deretter fortsetter besøksrunden til Leka, Nærøy og Vikna.

BESØKSRUNDE: Fylkesmann Frank Jenssen er klar for omfattende besøksrunde til kommunene i Trøndelag. Foto: Robert Morberg / Fylkesmannen i Trøndelag