Måkene finner den maten de selv har behov for. Det er derfor ikke nødvendig å mate dem. Vil du gjerne mate måker så gjør det i god avstand fra folkerike områder. Ikke i parker, boligfelt eller fra restaurantbordet. Måkene lærer raskt, og vender tilbake til åstedet der maten er. Det er det ikke alle som setter like stor pris på. Det ser forskningssjef Svein-Håkon Lorentsen, forskningssjef i NINA.

Tenk deg nøye om

Mange er veldig glade i måker, og ønsker likevel å mate dem. Det kan være både hyggelig og underholdende, men mating bidrar fremfor noe til å bygge opp under allerede tilspissede konflikter. Måkevenner bør derfor tenke seg nøye om.

– Det er viktig å huske på at din adferd kan føre til at andre får et mer negativt forhold til måker, sier Svein-Håkon Lorentsen, forskningssjef i NINA.

Her deler han sine råd for forsvarlig mating av måker:

Ikke mat måker i nærheten av offentlige spisesteder, skoler, barnehager og bolighus. Dette er steder der det ferdes mye folk, og ikke alle er like begeistret for måker.

Ta hensyn til at måkene ofte lager mye lyd når de mates.

Kast maten på bakken, og ikke lær måkene å spise rett ut av hånda di. Neste gang kan måken snappe pølsa eller isen fra hånda til et barn.

Ikke mat måkene ved restaurantbordet. Måker er som hunder - tiggingen blir raskt verre. I tillegg varsler måker flokken om at her finnes det mat. Kommer det først en, så kan det fort bli mange.

Ikke etterlat mat på bordet, vent til servitøren har fjernet dette før du går fra bordet

Artikkelen ble først publisert på bymaker.no