Selbu kommune inviterte i går kveld til folkemøte der kommuneplanens samfunnsdel fram mot 2030 var tema. Kommuneplanens samfunnsdel skal bli det viktigste styringsdokumentet for både folkevalgte og administrasjon og bidra til å styre mot en ønsket langsiktig utvikling av Selbu-samfunnet.

FOLKEMØTE: Finn rådmann Stig Roald Amundsens "røde tråd"! Kanskje leder den fram mot den ideelle kommuneplanens samfunnsdel? Foto: Andreas Reitan

- Jeg har store forventninger til at folkemøtet bidrar i arbeidet, sier leder for prosjektgruppa, Ingrid Rolseth Holt:

Roar Uglem fra Selbu Vekst er også medlem av prosjektgruppa. Han har deltatt i mange slike utviklings-prosesser tidligere:

FOLKEMØTE: Gruppearbeid i Bell amfi Foto: Andreas Reitan