- Vi ber skiturister i påskefjellet om å ta hensyn til både tamrein og villrein, og unngå unødig forstyrrelser av drektige simler.

Snøkledde påskefjell er forlokkende for mange, og snart drar mange av oss opp i fjellet. Men det er viktig å huske at vi må vise hensyn til sårbart dyreliv. Reinen er på denne tiden særlig sårbar for menneskelige forstyrrelser og fredelige turgåere kan utløse panikk og flukt hos dyra.

Simlene er nå drektige og har lite ressurser å avse til unødig flukt. Reinen har en svært god luktesans og er vindretningen riktig får den vær av oss på langt hold. Særlig simlene og de yngre dyra i fostringsflokkene er vare for forstyrrelser.

Så om dere treffer på reinflokker, ta hensyn til vindretningen og forsøk å unngå unødige forstyrrelser. På forhånd takk og nyt påskefjellet, skriver Fylkesmannen i Trøndelag i ei pressemelding.

Les mer om villrein her:https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Naturmangfold/Villrein/

Les mer om tamrein her:https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Landbruk-og-mat/Reindrift/