Tema for pressekonferansen er Smittesituasjonen i Stjørdal og tiden framover.