- Ung data-undersøkelsen viser at det absolutt er behov for nye å måter å tenke på, og for å prøve nye verktøy i møtet med ungdommene. Det sier ungdomsskolelærer Tove Solli som har startet et pilotprosjekt for ungdomsskoleelever i Neadalføret.

Med SLT-midler i støtte har Solli fått med seg Monica Sundal og Annie Dahlseng Østby som begge deltok i regelmessige møter med elevene med oppmerksomhetstrening og yoga.

ungdata

Det norske ungdata-prosjektet viser at ungdomstida er en sårbar periode som byr på store omveltninger både kroppslig og mentalt. De unge skal finne ut hvem de er og hva de står for, og møter nye krav og forventninger.

Mange unge sliter også psykisk i perioder. For de fleste er symptomer på psykiske lidelser forbigående, men for noen blir de varige.

Generelt er depresjon og angst de vanligste plagene blant ungdom. Jenter er mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad av sosial støtte øker risikoen for slike lidelser. Flere undersøkelser viser også en klar sammenheng mellom mobbing og dårlig psykisk helse. (Kilde: ungdata)

Hør mer om prosjektet i Selbu og Tydal, som kanskje kan få en fortsettelse. I alle fall om en skal høre på elevene: Tolv, på en skala fra en til ti, som en av dem sa.