Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport ble levert til Stortinget 1. juni 2023. Kommisjonens formål var å granske fornorskningspolitikken og uretten overfor samer, kvener og norskfinner.

Førstkommende tirsdag - 24. oktober skal Håkon Hermanstrand holde foredrag om hovedfunnene i rapporten.

- Det skjer i Storstuggu på Røros , sier kommunedirektør i Røros, Kjersti Forbord Jensås.

Hun mener dette er en viktig rapport og at arrangementet i Storstuggu kommer til å trekke frem elementer som er relatert til Røros og det sørsamiske.

Hermanstrand er én av 12 kommisjonsmedlemmer som har jobbet med denne rapporten. Han er også postdoktor ved Nord Universitet og prosjektleder ved Saemien Sïjte.

Hør intervju med kommunedirektøren her: