Det er entrepenøren Acconia som melder dette i en pressemelding, og forteller at årsaken til endringene er at det skal bygges ny bro, og når den er klar, vil den gamle broen over E6 ved Sveberg rives.

Dermed må trafikken på E6 legges om med følgende endringer:

  • All trafikk som skal ut på E6 fra Sveberg-området må benytte den midlertidige rundkjøringen på E6 like ved Malviksenteret.

  • Fra nord må rundkjøringen benyttes for å komme inn til Sveberg. Dette på grunn av at avkjøringsrampen stenges.

  • Nordgående bussholdeplass som hittil har vært plassert på påkjøringsrampen på Sveberg, blir flyttet til omkjøringen like ved Malviksenteret. Det er like ved dagens midlertidige bussholdeplass i sørgående retning.

  • På nordsiden av rundkjøringen vil det fremover bli ett felt i hver kjøreretning, i det som tidligere var de to sørgående feltene. Det nordgående feltet stenges for trafikk. Det vil si at de tidligere sørgående feltene benyttes for toveis trafikk uten midtdeler med redusert hastighet på grunn av møtende trafikk.[/popup1]

Åpne veier

Veiarmen som går fra den midlertidige rundkjøringen opp mot næringsområdet, Abrahallen og friluftsområdet ved Stavsjøen, vil fortsatt være åpen. - Trafikk fra det samme området må kjøre om Malviksenteret og gjennom rundkjøringen for å komme seg på E6, sier Frank Skaufel, senior kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt i Acciona.

- Nå nærmer vi oss slutten på trafikkendringene på Sveberg. Vi ber fortsatt om at alle er oppmerksomme, reduserer hastigheten og viser hensyn når de kjører i området, sier Skaufel.