Tilskuddene blir gitt i form av 330 tilskudd på 7000,- og skal bidra til at kommuner og lokalt næringsliv kan tilby sommerjobb for ungdommer i alderen 15-20 år.

Det er kommunene som kan søke tilskudd på vegne av lokale bedrifter eller egne kommunale enheter.

Tilskuddordningen er næringsnøytral, som betyr at det er mulig å søke tilskudd til sommerjobber i alle typer næringer og kommunale etater.

Kommunene avgjør hvordan de fylkeskommunale tilskuddene best kommer til nytte, og kan selv invitere lokale bedrifter til å søke på tilskuddene, eller selv benytte tilskuddene til sommerjobb for ungdom i kommunale enheter.

Fylkeskommunens tilskudd skal ikke erstatte bedriftenes eller kommunenes egne satsinger, men komme som et tillegg, slik at flere unge kan få sommerjobb.

Hør intervju med seniorrådgiver hos Trøndelag fylkeskommune, Pål Ranes her: