I Røros sentrum er det totalforbud mot fyrverkeri, for å beskytte den vernede trehusbebyggelsen i Røros bergstad.

Det er kommunestyret som har vedtatt forbudet, som gjelder innenfor sonen som er avmerket på bildet under.

Utenfor forbudssonen kan man skyte opp fyrverkeri på nyttårsaften, men tillatelsen gjelder bare fra klokka 18 til klokka 2.

Alle andre dager og tidspunkter er det forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri.

Det har vært fyrverkeriforbud innenfor vernesonen i Røros sentrum siden 2007.

I flere år har det, med stor suksess, vært felles fyrverkeri i sentrum, med utdannede pyroteknikere, som har hatt ansvaret for selve oppskytinga.

– Det er det ikke i år, sier leder for sikkerhet og kvalitet i Rørosregionen brann og redning, Kim Andre Nilsen

Han sier politi vil være tilstede nyttårsaften og sørge for at forbudet blir opprettholdt.

Hør radiointervju med Kim Andre Nilsen, her: