Rikard Spets, Malvik FrP

I siste kommunestyremøte reiste APs Kristin Nybrodal en interpellasjon om at Malvik kommune skulle flagge på den internasjonale kvinnedagen. Det må hun selvfølgelig få lov til å mene – og det kan det være gode, historiske, grunner for. Men det interessante var AP-ordfører Trond Hosets svar.

Ordføreren henviste til World Economic Forum (WEF) og konkluderer med at kvinner – faktisk på desimalen – er 84,2% likestilte i Norge. Deretter fastslår Malviks ordfører at vi lever i et ”diskriminerende samfunn.”

Det hørtes jo utrivelig ut. Men hvordan beregner egentlig WEF økonomiske ulikheter mellom menn og kvinner? Jo, de gjennomfører en spørreundersøkelse blant 31 næringslivsledere om de tror det er forskjell på lønninger mellom menn og kvinner. Ren synsing med andre ord. Noe som også WEF- leder for likestilling, Saadia Zahidi, bekreftet i et nylig intervju med NRK: ”Dette er ikke fakta … Det er åpenbart at dette ikke representativt for over 5 millioner innbyggere...”

Men vi trenger ikke forholde oss til en ”spørreundersøkelses-indikator” bestående av et utvalg på 31 mennesker, slik Malviks ordfører gjør, for det finnes allerede flere solide norske kilder som ordføreren enten ikke kjenner til, eller bevisst velger å se bort fra. Allerede i 2008 konkluderte Likelønnskomisjonen, ledet av Anne Enger, med at lik lønn for likt arbeid ble praktisert fullt ut i Norge. Statistisk sentralbyrå (SSB) bekrefter også i 2020 at det ikke er noen ulikheter i lønn mellom kvinner og menn. Forsker Knut Håkon Grini ved SSB, som har fulgt lønnsutviklingen for menn og kvinner i flere år, sier følgende: ”Hvis vi ser på folk med lik utdanning, der man har valgt samme sted å jobbe, har samme ansiennitet og andre kjennemerker, ser vi at lønna er lik.” Slik har det heldigvis vært i mange år nå.

Selv om menn og kvinner i heltidsstillinger har samme medianinntekt, er det allikevel en forskjell i hva menn og kvinner tjener totalt ettersom det er flere kvinner (37%) enn menn (15%) som arbeider i deltidsstillinger. Men jeg kan berolige ordfører Hoset (og Kvinnefronten) med at kvinner som arbeider deltid tjener mer enn sine mannlige kolleger, men det gjør vel ikke noe?

Nå skal vi heise det norske flagg fra alle offentlige bygg den 8. mars. La oss se litt på parolene som Malvik kommune, og Malviks 14 500 innbyggere, skal heise flaggene til topps for i likestillingens navn:

Papirløs, ikke verdiløs! (hovedparole)

Dette handler vel om migranter (hovedsakelig menn) som har fått avslag på en asylsøknad og befinner seg i landet ulovlig. Ingen mennesker er verdiløse, men det har heller ingenting med likestilling å gjøre.

Lik lønn for likt arbeid!

Det er likelønn mellom kvinner og menn i Norge. Det har vært det i flere tiår.

Deres nød, vårt ansvar! Evakuer Moria nå!

En parole som handler om flyktningleiren Moria i Hellas. Jeg har forståelse for at både kvinner og menn mener at forholdene der er forferdelige og vil gjøre noe med det, men hva har det med likestilling å gjøre?

Stans norsk våpeneksport og militarisering av Norge!

Jeg sier bare: Hæ..?

Mer kunnskap om kvinnesykdommer!

Jeg tror kvinner flest ønsker at det skal forskes på alle sykdommer, også de som rammer deres menn. Det er få kvinner (bortsett fra Kvinnefronten og et par til) som ønsker at dette skal bli en ”kjønnskamp.”

Men er det virkelig slik at forskning på kvinnesykdommer lider under forskning på mannesykdommer?

I 2016 døde 623 kvinner og 6 menn av brystkreft i Norge. Samme år døde 957 menn av prostatakreft. I perioden 2015-17 ble det bevilget 110 millioner til forskning på brystkreft og 30 millioner til forskning på prostatakreft. I motsetning til livmorhalskreft og brystkreft er det ingen nasjonal screening på prostatakreft – selv om det er den kreftformen som dreper flest mennesker i Norge. Kvinner som mister et bryst får kosmetisk kirurgi dekket av staten – det støtter jeg. Men menn som får problemer etter prostatakreft (ereksjonssvikt) må dekke det av egen lomme – det er likestilling i praksis.

Det er nå fire NOU-er om kvinnehelse, og det er allerede varslet en ny. Dersom man søker i mediearkivet A-tekst så vil man i perioden 2015-2019 finne 1037 artikler om kvinnehelse og 251 om menns helse. Det er ikke fordi kvinner har dårligere helse enn menn.

På tross av at menn har kortere levetid enn kvinner, tar selvmord omtrent 3 ganger så hyppig som kvinner, 3 ganger mer utsatt for rusproblemer, mer kriminalitet, mer depressive lidelser (HUNT) og mindre kontakt med egne barn etter skilsmisse (over 13 000 barn ser ikke sin far fordi mor saboterer samværet) så finnes det ingen NOU om mannehelse. Det kommer heller ingen. For det kan vi takke ordfører Hoset og hans likesinnede som mener kvinner er diskriminerte i Norge. Det kommer de til å fortsette med, uansett fakta i saken.

Jeg har vanskelig for å tro at særlig mange norske kvinner (eller menn) kan stille seg bak disse parolene. De fleste forstår hva dette egentlig er – og at det er ikke noe å flagge for. Kvinner er ikke svake – og de trenger ikke at noen forteller dem at de er et offer fra morgen til kveld for å score billige politiske poenger.

Fremskrittspartiet mener vi skal forholde oss til de offisielle norske flaggdagene. Det norske flagget skal være noe vi alle kan stille oss bak uavhengig av politisk ståsted.

Når du ser flaggene vaie fra kommunale flaggstenger i Malvik den 8. mars så vet du hva det handler om: Kunnskapsløshet og ideologi.

Av Rikard Spets, Malvik FrP