Etter Høyres rundtur på sykehjemmene i Trondheim får vi høre gjennom media at et sykehjem hadde fått trekk i overføring fra kommunen. Sykehjemmet hadde brukt tre dager på å fylle en ledig sykehjemsplass etter at forrige pasient døde.

Trondheim kommune har som regel at det normalt skal kunne ta imot ny pasient ett døgn (24 timer) etter et dødsfall og derfor fikk sykehjemmet trekk i overføring.

Jeg får frysninger i sommervarmen når jeg leser dette i avisa. Hva slags kaldt samfunn har det blitt? Når man mister sin kjære etter et opphold på sykehjem så skal rommet ryddes innen 1 døgn. Det er noe som heter sorgprosess også for de som har sine på sykehjem. Det er da naturlig at man i hvert fall får lengre tid enn èn dag før man må kjøre bort alle eierdelene til den avdøde.

Jeg vil følge opp dette politisk i løpet av høsten. Trondheim kommune og muligens flere andre kommuner rundt i fylket bør vise litt medmenneskelighet når man mister sin kjære på sykehjem. Man trenger som oftest litt lengre pusterom enn det ene døgnet som kommunen har som norm for å tømme rommet.

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre