Rasesjekk i Selbu

Det burde være unødvendig å forklare hvorfor urfolk trenger særrettigheter. Allmenn kjent historie både her i Norge og på verdensbasis viser at urfolks kultur og levemåte trenger beskyttelse for å bestå.

Dette handler ikke om stakkarsliggjøring, slik EDL påstår, men om å bevare et folks verdifulle kultur, livsvilkår, språk og tradisjoner. Det handler om respekt. Rasesjekk forbinder vi med f.eks. 2. verdenskrig, Sør-Afrika og USA for en god del år siden.

At en samisk grunneier blir stoppet i døra på vei inn til et åpent møte, er nettopp samehets. At han ikke hadde meldt seg på, er et vikarierende motiv for utestenging all den tid det var flere andre som kom inn uten å være påmeldt.

Å ilegge vedkommende munnkurv er under enhver kritikk, og viser tydelig at møtet helt fra første stund hadde slagside. I tillegg var innholdet på møtet ren propaganda. På nettsidene til EDL brukes begreper som "raserenhet" og "blandingsrase" helt ukritisk.

EDL benekter at samer er urfolk, med grunnlag i en misforstått definisjon av hva urfolk er. De har ikke plass for urfolks eksistens, rettigheter eller framtid.

Hellesvik viser til stadighet til boka «Sametinget- Institusjonalisering av en ny Samepolitikk» av professor Per Selle (UiB og UiT) og seniorrådgiver ved Sametinget, Torvald Falch, for å underbygge sine påstander.

Denne boka har imidlertid en svakhet i at den er vel bastant ut i fra empirien som ligger til grunn. Blant annet hevdes det i boka at det er «lite som tyder på at norsk og samisk offentlighet i dag fremstår som konkurrerende» (s. 63), noe som møtet i Selbu i seg selv motbeviser.

Sametinget har enstemmig tatt avstand fra det som skjedde, og utfordret ordførerne i Værnesregionen i tillegg til statsministeren om å ta aktivt avstand fra denne type hatfremmende atferd.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for Trøndelag SV, vil følge opp denne utfordringen til Erna Solberg på Stortinget. Heldigvis hadde Trønderavisa en tydelig leder lørdag 8. juni. Trøndelag SV tar sterk avstand fra samehets, vi har kommet til 2019 nå.

Gro Mari Engen Hanem, Leder for Selbu SV Hilde Danielsen, samepolitisk koordinator for Trøndelag SV Rakel Skårslette Trondal, gruppeleder for SV på fylkestinget Bjørn Salvesen, varaordfører i Røros og nestleder i Trøndelag SV Siv Furunes, leder i Trøndelag SV