Mandag ble det kjent at svenske SJ ble tildelt anbudet på Trafikkpakke 2 Nor.

Tidligere har engelske Go-Ahead fått tildelt kontrakten på Sørlandsbanen. Senterpartiet er redd folk vil få et dårligere togtilbud, og ønsker sette anbudsprosessene på jernbanen på vent.

– Vi er mot denne formen for konkurranseutsetting av norsk jernbane, og ønsker å beholde både eierskap og drift på norske hender. Det

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Bengt Fasteraune. Foto: Senterpartiet

I kriteriene for anbudet som ble tildelt i dag, er pris vektet med 50 prosent og kvalitet med 45 prosent, i tillegg til fem prosent for oppdragsforståelse. Senterpartiet har bedt om at det skal gjennomføres en ekstern evaluering av anbudsutsettingen av Trafikkpakke 1 Sør og Trafikkpakke 2 Nord, blant annet for å få klarhet i hvordan de ulike anbudskriteriene er vurdert.

– Anbudsutsettingen av persontogtrafikken har flere svakheter, og hele prosessen bør stoppes. Anbudsutsettingen forsterker oppdelingen og ansvarspulveriseringen i jernbanesektoren, som har kommet som en konsekvens av regjeringens jernbanereform, sier Senterpartiets stortingsrepresentant.

Jernbanedirektoratet skriver i beslutningen at norske Vy leverte best på kvalitet og oppdragsforståelse, men at SJ klart best var best på pris.

– Jernbanedirektoratet sier jo rett ut at folk hadde fått et bedre togtilbud om vi hadde holdt det på norske hender og til Vy. Likevel velger de å la svenske SJ får drive dette jernbanestrekket. Dette er bare nok et argument for å ta tilbake jernbanen på norske hender, avslutter Bengt Fasteraune.