Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentenes meninger og holdninger.

I den siste tiden har det fremkommet flere beskyldninger om maktarroganse og lite takhøyde for politiske diskusjoner i Selbu, dette spesielt rettet mot Arbeiderpartiet.

Kjenner seg ikke igjen

Arbeiderpartiet i Selbu har nå styrt kommunen i snart fire valgperioder, og der siste valg ga et valgresultat på 51,7 prosent, en markant fremgang fra siste valg, noe som skulle tyde på at velgerne i Selbu er godt fornøyd med både styring og ikke minst resultatet av styringen.

Vi som sitter sentralt i Arbeiderpartiet i kommunepolitikken kan med hånda på hjertet si at vi ikke kjenner oss igjen i de påstandene som fremsettes. Vi opplever at det er stor takhøyde for å fremme sine meninger i de folkevalgte organene. I eget parti har vi aldri opplevd at representanter har blitt bedt om å stemme noe annet enn det de ønsker i saker. Vi har de siste periodene vært delt i mange av sakene som har skapt engasjement, dette blant annet utbygging av Garbergselva, nedleggelse av Øverbygda skole og 5-dagers skoleuke, der representantene fritt har fått fremme sitt eget syn. I etterkant er det ingen som anklager den ene eller den andre for at de hadde ulikt syn på saken, men i stedet fortsetter alle å jobbe sammen for fortsatt utvikling i Selbu.

- Hadde autoritær lederstil

Det at en folkevalgt velger å fratre sitt verv som hovedutvalgsleder er selvsagt hans eget valg. Årsakene til dette blir for oss en sak vi mener egner seg best blant de det måtte angå, og ikke en sak som skal fremme offentlig skittentøyvask og «klikksaker» på nettet. Det er imidlertid på det rene at vi har følt at forholdene i både utvalget vedkommende ledet, samt samarbeidet forøvrig, har blitt stadig vanskeligere, og vi må selvsagt ta dette på alvor i forhold til de det måtte angå.

Dette har både dreid seg om en autoritær lederstil i forhold til medlemmer av utvalget, samt i saker der lederen selv har prinsipielle holdninger. En hovedutvalgsleder har også et spesielt ansvar for å fremme kommunens syn i saker som er vedtatt, selv om dette ikke er hans personlige oppfatning.

Ga bort en plass

Arbeiderpartiet fikk som nevnt rent flertall ved siste valg, men valgte uansett å ta med seg samarbeidspartnere for å sikre en bredere sammensetning av det folkevalgte styret. Vi valgte også å gi bort en plass i et av hovedutvalgene til SV, som med sin valgoppslutning ellers ville sittet kun i kommunestyret, dette for å sikre et bredere politisk engasjement og meningsytring. Å da bli beskyldt for å være maktarrogant oppfattes av oss som både merkelig og urettferdig.

Arbeiderpartiet i Selbu er også i høyeste grad interessert i at det settes søkelys på kommunale saker og kommunal virksomhet, dette på både godt og vondt. Det vi imidlertid håper er at søkelyset blir satt gjennom dokumenterbare, opplysende saker der begge sider blir grundig og faglig belyst, og ikke på en måte med spektakulære overskrifter og tendensiøst innhold som fremmer klikk på nettet i stedet for god folkeopplysning.

Kommunestyregruppa i Selbu Arbeiderparti

Tanja Fuglem, Svein Ove Dyrdal, Tina Sletne Alsethaug, Kolbjørn Uthus, Kjell Tore Aftret, Bianca Silderen, Alf Ronny Rotvold, Per Einar Sæther, Ole Morten Balstad, Marit O. Grøtte, Gunnar Olav Balstad, Lars Sletne, Anne Kari Skotnes, Rune Langseth, Birger Aftret, Maren Dyrdal, Jens Are Kulseth.