Tore O. Sandvik

Regjeringens lovendring og krav om rent karakterbasert opptak i videregående undergraver retten til å gå på nærskolen din, som vi har i Trøndelag. Dette vil videre svekke bredden i fagtilbudet på mange videregående skoler i distriktene og i flere tilfeller true selve eksistensen for flere av de mindre videregående skoler vi har i fylket. Dette rammer også næringslivet i distriktene sin tilgang til faglært arbeidskraft.

Kombinasjonen av at Høyre og Venstre fjerner retten til å gå på sin egen nærskole, samt at de vil åpne for flere kommersielle privatskoler finansiert av den samme skolepotten - vil medføre tap av fagtilbud, færre formidlede lærlinger og høyst sannsynlig nedleggelse av enkeltskoler i distriktene.

Arbeiderpartiet vil skape en ny start for Trøndelag etter pandemien. Da må vi ta i bruk hele fylket. Det er bredt og massivt flertall for en skolepolitikk for alle - ikke bare de få i Trøndelag. Regjeringens plan om å overprøve flertallet i Trøndelag er alvorlig.