Fagskolen er arbeidslivets utdanning. Med korte, yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående skole utvikler arbeidstakere seg til å bli attraktiv for trøndersk arbeids- og næringsliv.

Fagskoleutdanningene blir ofte kalt arbeidslivets utdanning fordi arbeidslivet er tett på i utformingen av tilbudene. Utdanningene er erfaringsbasert, og gir dermed anvendt kompetanse som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet uten videre opplæring.

Fagskoleutdanningene er både nett- og stedsbaserte, deltids- og fulltidstilbud. Noen utdanningstilbud gir også grunnlag for å søke om mesterbrev. Utdanningen skiller seg fra annen høyere utdanning med at du kan søke på grunnlag av fullført fagbrev. En fagskoleutdanning skal være direkte koblet til arbeidslivets behov. Trøndelag høyere yrkesfagskole har syv fagskoler med bl.a. helsefag, oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsfag, elektrofag, landbruksfag, kart- og oppmåling, bergverksfag, maritime fag og matfag.

LO er opptatt av fagskolen som attraktiv tilbyder av relevant yrkesfaglig utdanning på høyere nivå. Vi mener at høy kompetanse og gode kunnskaper i alle ledd er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv, og at det sikrer kvalitet på produkter og tjenester både i privat og offentlig sektor. En godt utdannet befolkning er viktig for et velferdssamfunn med små forskjeller, særlig i en tid der arbeidslivet stadig tar i bruk ny teknologi.

Arbeidstakere som har tatt fagskolen er attraktive på arbeidsmarkedet. Undersøkelser viser at 90 % av studentene er i relevant jobb 6 måneder etter avsluttede studier, og at de fleste får jobb før avlagt eksamen. Det er derfor et klokt valg å søke yrkesfaglig høyere utdanning innen 15. april – det vil du ikke angre på!

Tone A. Vorseth Graneggen organisasjonsmedarbeider LO Trøndelag