Jeg oppfatter at Senterpartiet på nasjonalt nivå beveger seg stadig lengre til venstre i politikken. Dette er en prosess som vi i Røros Høyre har lagt merke til har foregått over lengre tid.

Vi har lenge trodd at privat eiendomsrett sto sterkt i Senterpartiet, det gjør det altså ikke. Hele venstresiden i planutvalget; Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet stemte for forslaget til regulering av nye boligtomter i Gjøsvika. På tross av at Gjøsvika Sameie som grunneier ikke ønsket dette. Jeg mente da, og mener fremdeles, at det er helt feil å stemme for et forslag til regulering av nye boligtomter mot grunneierens ønske. Kommunedirektøren var veldig tydelig i saksfremlegget sitt, at ved å vedta et slikt forslag til regulering er det første skrittet til ekspropriering. Rett etter vedtaket i planutvalget ble eksproprieringsvarslet sendt til Gjøsvika Sameie. Uheldig for Røros sitt omdømme, unødvendig belastende for grunneiere og kostbart for Røros Kommune og uten tvil fordyrende for innbyggere som ønsker å skaffe seg boligtomt.

Et annet stjerne eksempel på at privat eiendomsrett ikke respekteres av venstre siden er vedtaket som er fattet, mot Høyre og Venstre sine stemmer, om å bygge en barnehage på en del av arealet til Bergstadens Camping som Røros Kommune ikke eier, mens et godt alternativ i kommunalt eie fantes. Er det mulig? Ja det er det på Røros, dessverre. På Røros har vi vært vitne til hvordan venstresiden inkludert Senterpartiet forholder seg til privat eiendomsrett, husk det 13. september. Godt valg!

Rob Veldhuis