I en pressemelding fra Røros Senterparti heter det at partiet ønsker å beholde dagens skolestruktur i Røros:

"Dagens skolestruktur i kommunen skal opprettholdes så lenge det er faglig forsvarlig. Gode nærmiljø og aktive lokalsamfunn er viktige for alle i hele kommunen" sier Senterpartiets ordførerkandidat i Røros Rune Krogh.

Debatten rundt skolestruktur

Skolestrukturen i Røros kommune har vært et hett tema i lengre tid i Røros kommune. Nå fastslår Røros Senterparti at de lover å opprettholde dagens skolestruktur i Røros kommune så lenge det er faglig forsvarlig å drive skole. Dette betyr at skolene i Brekken og på Glåmos vil bli opprettholdt også i neste 4-årsperiode dersom Røros Senterparti får det som de vil. "En av de grunnleggende verdiene i Senterpartiet er å bygge samfunnet nedenfra. Skal vi klare dette må det være aktivitet i lokalsamfunnene og det blir best ivaretatt ved å ta vare på skolene". Dette sier Senterpartiets ordførerkandidat Rune Krogh.

Røros, Glåmos og Brekken

I debatten rundt skolestruktur har de tre skolene delvis blitt satt opp mot hverandre. Dette mener ordførerkandidaten er synd for alle parter. Glåmos opplever nå en vekst i elevtallet mens det i Brekken er stabilt. Disse to skolene har justert drifta etter elevtallet, mens det ved Røros skole ikke har blitt justert i samme grad. "Oppvekstsektoren må justere drifta i takt med elevtallet for å sikre en forsvarlig drift av skolene. Dette må følges opp tett videre" sier Rune Krogh og avslutter med å si at et forutsigbart skole- og barnehagetilbud er viktig for at folk skal kunne bo og leve i distriktene.