Didrik Sollihaug, Morten Harper

Et rikt kulturliv gir engasjement, deltakelse og nye ideer i et lokalsamfunn. Derfor vil vi i SV og Sosialistisk Ungdom (SU) legge til rette for at Stjørdal har et godt kulturtilbud for de mange. Verken inntekt eller adresse skal avgjøre mulighetene for kulturopplevelser. Bibliotekene, kulturskolen og fritidsklubbene er grunnmuren for kulturlivet vårt, og noe av det viktigste å satse på for å sikre deltagelse og bruk av kultur.

Folkebibliotekene er blodårene i samfunnet vårt. De gjør kunnskap og kultur lett tilgjengelig. Skolebibliotekene gir barn og unge en vei inn i lesing som er viktig for resten av livet, og gir forutsetninger for å orientere seg i informasjonssamfunnet vi lever i. SV har gjentatte ganger foreslått et nasjonalt bibliotekløft, men det er mye vi kan gjøre lokalt. Ved å prioritere midler til drift, innkjøp og bemanning på folkebibliotekene og skolebibliotek vil vi nå enda flere. Et tiltak er å utvide bibliotekets åpningstid til hele kulturhuset Kimen sin åpningstid. Det skal være lett å låne seg en god bok, også om kvelden. Vi vil dessuten stille krav og øke bevilgningene til kvalitet i skolebibliotekene med tilstrekkelige ansattressurser og oppdatert innhold.

Kulturskolen gir alle barn og unge mulighet til å utfolde seg og utvikle talentet sitt, og er et kraftsenter for det lokale kulturlivet. Men køene kan være lange og terskelen høy for å delta. På Stjørdal er det 6 prosent som står på venteliste til kulturskolen (6-15 år). Det er flere enn i de fleste nabokommunene. Det må vi gjøre noe med.

Vi vil senke prisen for å delta og breie ut tilbudet i kulturskolen med flere former for kulturuttrykk. Målet for SV og SU er en kulturskole som inkluderer de mange og øker tilbudet slik at vi får vekk ventelistene.

Fritidsklubbene er åpne og gratis møteplasser der barn og unge kan møtes på tvers av bakgrunn. Derfor er det ekstra viktig å prioritere fritidsklubbene når forskjellene øker og mange familier ikke har råd til å betale for dyre fritidstilbud. Derfor er det bra at vi har en fritidsklubb i kulturhuset på Stjørdal – Carbon – og den vil vi styrke med økt bemanning.

Det er også viktig at ungdom selv får bidra og styre egne aktiviteter. Stjørdal SV og SU vil legge til rette for at ungdom har mulighet til å leie lokaler til ungdomsstyrte prosjekter innen musikk, dans og teater for alle ungdommer i kommunen, også de med funksjonsnedsettelser. Det handler om å skape et rikt kulturliv for de mange.

Didrik Sollihaug, leder Stjørdal SU Morten Harper, ordførerkandidat Stjørdal SV