Mye er allerede sagt rundt Fritt skolevalg-planen til kunnskapminister Guri Melby, men lite av det er særlig redelig, spesielt fra diverse utsendte fra Arbeiderpartiet.

Utsagnet «Regjeringen krever karakterbasert opptak» fra fylkesordfører Tore O. Sandvik hopper fint bukk over de fleste faktaopplysninger i selve endringsforslaget, kanskje for å score billige politiske poenger fra et parti i en utvikling de selv ikke liker. Å påstå at dette ikke handler om hver enkelt elevs rett til selv å velge studiested er å misforstå og undervurdere våre elever.

Bare så det er sagt, denne endringen åpner for at regioner/fylker kan ha lokale tilpassinger der de mener det er nødvendig. Dette betyr at man f.eks i Selbu kan prioritere lokale ungdommer og dermed unngå rent karakterbasert opptak. Derfor er påstanden at dette er noe som går utover de elevene med svakere karakterer direkte feil. Fylket kan tilpasse dette, noe jeg mener de absolutt bør gjøre. Prinsippet fra staten er derimot at elever skal selv få velge fritt hvilken skole de ønsker å gå på, mener virkelig Arbeiderpartiet at dette er så grusomt? Har de så lite tillit til våre ungdommer at de vil bestemme alt i deres liv?

Et fritt skolevalg vil ikke bety at alle elevene ved Selbu Videregående løper til Stjørdal, ingenting tyder på det. De fleste elever som vokser opp i området har familie og venner her, og vil ønske å gå på skole i Selbu. Fritt skolevalg forhindrer ikke det. Regjeringa og Venstre ønsker derimot ikke at elever som ønsker ut av bygda skal tvinges til å gå på skole i Selbu. Elever i denne alderen kan ha mange årsaker til at de ønsker seg ut for å gå videregående skole. Det kan være snakk om mobbing eller andre sosiale forhold på skole eller hjemme, eller bare et ønske om å komme seg ut i verden, om så bare til Stjørdal eller Trondheim. For fylkesordføreren og Arbeiderpartiet er det kanskje en skummel tanke at noen ønsker å ikke tilhøre den fastsatte boksen alle skal tilhøre, men vi i Venstre vil at alle skal kunne velge selv hvem de vil være og hvor de vil være det, og fritt skolevalg gir nettopp denne muligheten.

Jeg har sett mange påstå at dette er negativt for distriktene, men har de vurdert hvordan det er for ungdommen i distriktene? Bor du i Trondheim har du kanskje 4-5 videregående skoler du kan velge i. Du har muligheten til å søke deg dit du selv ønsker å være de neste 2-3 årene. I distriktene er det gjerne bare en videregående skole, men ungdommen der bør vel ha den samme valgfriheten? Poenget her er at de fleste i Selbu ønsker å gå på Selbu VGS, og at de skal få fortsette med det, men at de få, som uavhengig av årsak, ønsker å gå på en annen skole bør ha muligheten til det.

Svaret for distriktsskolene bør ikke være at vi tvinger elever til å gå der, men at vi gjør de til attraktive studiesteder hvor ungdommer ønsker å gå skole. Gir vi ungdommen tillit nok til å selv velge hvilken studieretning de skal gå bør vi gi de tillit nok til å selv velge hvor.

Nærskoleprinsippet står for fall, men ikke nærskolen. Distinksjonen her er viktig, selv om jeg forstår at det alltid vil være tungt for Arbeiderpartiet å miste makt, også over ungdommen.

Arve Høiby Selbu Venstre