Jørgen Enoksen

Det begynner sakte, men sikkert å gå mot Jul. Og ett sikkert førjulstegn er budsjett-prosessene i landets kommuner. I Malvik er prosessen allerede godt i gang og vi i Malvik Høyre ser fram til kommende kommunestyremøte, når budsjettet for 2021-2024 skal vedtas.

Det som kanskje ikke ligger an til å bli en like gledelig førjulspresang er «gaven» fra Ap og Sp. Ap uttaler at de vil tenke seg nøye om når de bruker folk sine skattepenger. Dette er vel og bra, for nøkternhet er ikke noe som har kjennetegnet posisjonen Malvik i noen særlig stor grad de tidligere årene. Rådmannen mener at Trøndelag sitt første mobbeombud skal få fortsette i sin stilling.

Selv om vi i Malvik ikke har fått maks utbytte av mobbeombudet helt enda, og ombudet ikke er helt «innkjørt», så kan man i følge rådmannen melde om gode erfaringer med mobbeombudet. En av sakene jeg personlig har vært mye engasjert i er mobbesakene i kommunen vår.

For det er dessverre ikke å stikke under en stol at Malvik kommune har mildt sagt hatt flere uheldige og store mobbesaker. Derfor ble jeg og Malvik Høyre svært glad når mobbeombudet kom til kommunen vår. Det var ikke bare ett signal til innbyggerne våre at vi har tatt innover oss situasjonen, men også at vi har tatt den på alvor.  Selvfølgelig anerkjenner jeg at budsjettprosesser er krevende, men noen ting er viktigere enn andre, dette er en av sakene.

I Bladet torsdag 19 november skriver AP og SP at de vil ”telle på knappene» på om de skal kutte mobbeombud-prosjektet. Vi i Høyre vil ikke «telle på knappene» og drive politisk spill slik det ser ut som AP og SP gjør i denne saken. Vi vil heller ta det på alvor og går inn for å fortsette prøveordningen ut 2022. For rådmannen oppsummerer det ganske godt i sin innstilling: Ved å forlenge prøveperioden til 2022 vil vi som folkevalgte få ett bedre grunnlag, når vi skal avgjøre om dette er noe vi vil satse videre på.

Hvorvidt ordningen med mobbeombud skal fortsette i Malvik, behandles i formannskapet i dag, mandag.