Siden regjeringen Solberg tok over i 2013 har det blitt etablert over 21 000 nye statlige arbeidsplasser. Dessverre ser vi gang på gang at de havner i Oslo eller i de andre storbyene. Regjeringens egne tall viser at vi i Sør-Trøndelag har fått 3201 av dem, hvorav 3191 har gått til Trondheim. Midtre Gauldal og Melhus derimot, har mistet over 100 arbeidsplasser på disse 7 årene. Indre Fosen har mistet 41 og Selbu 22, som er bare noen eksempel av mange.

Vi i Senterpartiet vil utvikle hele Norge. Levende lokalsamfunn i by og bygd, ved fjell og fjord, har en egen verdi. Skal vi bevare disse verdiene, krever det en distriktspolitisk satsing for å sikre at flere skal få mulighet til å bosette seg utover i fylket vårt i tiden fremover. Relevante arbeidsplasser og variasjon i arbeidsmarkedet, slik at ungdom kan flytte tilbake til distriktet etter endt utdanning, er en viktig del av dette arbeidet. Her må vi stå sammen med næringslivet, men staten må også gå foran som et godt eksempel og vise vei.

De statlige arbeidsplassene er et viktig grep i dette. Først og fremst må vi gå bort fra automatikken i at statlig administrasjon trenger å ligge i de mest sentrale strøkene, og begynne å flytte arbeidsplasser ut i kommunene istedenfor å slå sammen tjenestesteder over en lav sko som regjeringen gjør. De arbeidsplassene som er sentralisert må ses på en gang til og direktoratene må gås gjennom. Ut fra disse vurderingene kan vi benytte desentralisert utdanning til å tilpasse arbeidsmarkedene i de ulike regionene.

Å organisere stillinger med fleksible arbeidssteder er også et alternativ som må ses nærmere på. Tiden vi er inne i viser at det er mye som er mulig å gjennomføre uavhengig av hvor man befinner seg. Det kan vi utnytte ved at enkelte ansatte kan ha kontorsted utenfor arbeidsgivers lokaler, slik at noen i samme enhet kan ha arbeidssted på Oppdal, imens andre har ved Agdenes.

Regjeringen snakker stadig vekk om planer og strategier for å flytte statlige arbeidsplasser ut i landet, men tallene viser at det er på tide å gå fra ord til handling i denne politikken. Senterpartiet fremmet et forslag i Stortinget i september om å flytte 5000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo i september, men ble dessverre stående alene om forslaget.

Covid-19 har vist oss hvilke uante muligheter vi har dersom vi tørr å tenke nytt, men dette krever vilje i tiden fremover og en tro på at det er mulig å utvikle hele Norge i praksis. Det skal vi i Senterpartiet alltid arbeide for.   Heidi Greni, Stortingsrepresentant for Senterpartiet  Maren Grøthe, 3.kandidat til Stortinget