Tove Nervik

I tillegg til denne personen som det i dag ble tatt prøve av, er det kun en til som sitter i karantene. Denne personen har ikke fått symptomer, men sitter i karantene på grunn av at vedkommende jobber innen omsorg og har vært i et smittespredende område for kort tid siden. Vi vet ikke av noen som sikkert er smittet.

For å redusere risikoen for at våre ansatte blir smittet, har Stjørdal kommune avlyst en helseledersamling med mange nøkkelpersoner innen omsorg i neste uke. Vi følger kontinuerlig med på utviklingen av smittespredningen, både lokalt og nasjonalt.

Kommunenes råd til innbyggerne

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

Hvis du tror du er smittet

Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Følg med på Folkehelseinstituttet sine sider (fhi.no) for tips og råd til befolkningen om koronaviruset. Kommunene følger opp anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og direktiver fra Helsedirektoratet.