Knut Svisdahl

MDG har vært imot utvidelse av motorveien fra dag én, og det har vi markert både i kommunestyret og i avisartikler da temaet var oppe til behandling. Dessverre ble utvidelsen vedtatt, og tidlig i saken var tunnel en aktuell løsning. Denne løsningen ble forlatt, fordi her skulle det bli 110-sone og rette fartslinjer. Det var også dyrere med tunnel.

Nye Veier mener det er billigere å rive hus og rasere gårdsbruk enn å bygge tunnel. Tunnelen står vel i hundre år, men hjem, hus og dyrkamark vil være borte for alltid. Og dette tapet, pluss tapet i kroner og øre, kan aldri verdsettes opp i mot merkostnadene for en eventuell tunnel.

Det var dette vi frykta, da MDG argumenterte mot utvidelsen av E6. Alt som ville komme opp som konfliktområder etter at den var vedtatt. Traséen som ikke var lagt. Uklarhet vedrørende plassering av veikryss. Nye areal med dyrkamark som kan forsvinne, fordi Nye Veier kommer med “gode” ideer. Og ikke minst har vi påpekt innbyggernes svært begrensede muligheter for å komme seg uhindret fra sjøsiden, over eller under motorveien, og opp til marka.

Nå er vi der! Innbyggere som ikke vil flytte fra det de nylig har bygget, eller fra gård og grunn som andre har levd med i generasjoner. De lever i usikkerhet, og framtida er plutselig satt på vent. Dette kan vi ikke la være å bry oss om.

Folk skal vite hvor Miljøpartiet De Grønne står i denne konflikten, når saken kommer opp i kommunestyret. Derfor sier vi fra allerede nå. Blir det nødvendig, mobiliserer vi til aksjoner den dagen det blir aktuelt.

Miljøpartiet De Grønne Malvik Knut Svisdahl Leder