Maren Grøthe

Først og fremst må en fornuftig klimapolitikk for fremtiden bygge på prinsippet om at hvert enkelt land blir enda mer selvforsynt enn vi er i dag. I Norge har vi kun 3% dyrkbar jord, hvorav det er 1% som vi kan dyrke korn og grønnsaker på. Derimot har vi store områder med gress. Vi mennesker kan ikke spise gress, men det kan kua og sauen- og derfor må vi spise dem!

På denne måten slipper vi å konkurrere ut behovene til andre lands befolkninger, samtidig som som mengden transport av matvarer over lange avstander vil gå ned. Dette er også helt i tråd med verdens viktigste klimaavtale, Parisavtalen, som sier at reduksjonen i klimagassutslipp skal skje uten at det truer matproduksjonen.

Videre bidrar norske beitedyr til å vedlikeholde kulturlandsskapet vårt. En viktig del av den norske kjøttproduksjonen, er at dyra går på beite i sommerhalvåret. Ved å gjøre det bidrar de til å beite ned kratt og hindre at det flotte, norske kulturlandskapet vårt gror igjen. Dette er viktig for mange utrydningstruede arter som lever i den norske faunaen, og det bidrar til at det bindes mer karbon i jorda. Dermed er norsk kjøttproduksjon viktig både for det biologiske mangfoldet, men også for at vi skal minske utslippene av CO2.

Sist, men ikke minst, bidrar vi til norsk verdiskapning og norske arbeidsplasser ved å spise kjøtt basert på norske ressurser. Desto mer norsk kjøttdeig og lammelår vi kjøper, desto mer trengs å produseres. Da vil vi trenge flere bønder til å produsere maten, lastebilsjåfører til å frakte den, slakterier til å foredle dem og så videre og så videre. På denne måten kan vi sammen bidra til norsk verdiskapning og norske arbeidsplasser ved å spise norsk kjøtt.

Jeg spiser biff, kjøttdeig og lammelår med glede av tanken på at jeg er klimavennlig, bidrar til å vedlikeholde kulturlandskapet vårt og jeg skaper norske arbeidsplasser. Det bør du også!