Per Olav Bergum

I tillegg ser vi at ordfører i Stjørdal utøver et press på naboer til å få dette i gang rimelig kjapt! Jeg legger også merke til at Høyre i Malvik mener vi må bli en Ja-kommune og referer til at «Tord Lien kaller det «håpløst» dersom reguleringsproblemer skulle stoppe E6-utbyggingen mellom Ranheim og Værnes».

Først må vi huske at å si Ja til en ting ofte betyr at man samtidig sier Nei til noe annet.

Ja, det er bra å bidra til økt aktivitet i disse tider, men det er likevel, etter min mening, ikke smart med hastebehandling i en kontroversiell veiutbygging. Men for all del, vi trenger ikke bremse planprosessen, for hvis planen legges om til en mindre kontroversiell løsning kan vi gjerne sette i gang. I praksis 90 km/t, mye mindre arealbruk og mindre støy, og kanskje med tunnel i svartløftberga?

Er det ikke et faktum at det er Nye Veier sine utvidede planer med større negative inngrep i jordbruk, natur, bebyggelse og folks liv som egentlig har forsinket prosessen?

Når vi skal bygge nye veier, så må det gjøres i henhold til det mest samfunnsnyttige på lang sikt. I den spesielle situasjonen vi er nå syns jeg det er enda mer grunn til å tenke seg om, både før vi bygger ned en unødvendig mengde natur og matjord, men også før vi bruker mer penger enn nødvendig.

Akkurat nå erfarer mange, både privat og på jobb, at vi kan klare oss med betydelig mindre reisevirksomhet. Det blir til og med mer effektivt og mindre kostnader for mange bedrifter. Det foregår et teknologisk utvikling på digitale løsninger som kanskje tar oss 10 år frem i tid, hvor vi i større grad har virtuelle møter, reiser mindre og gjør ting mye enklere. Da trengs det mindre vei.

Derimot blir nok landbruk og matproduksjon en mye viktigere sak. Det er dette som trengs å støttes opp om, og jeg er sikker på at den diskusjon kommer mye mer på agendaen fremover. Da må vi så klart vente med å bygge ned matjorda!

For å stimulere til økt engasjement og økt arbeid tror jeg ikke det mangler på muligheter som er mindre kontroversiell, og det er gledelig å se at både kommunen og banker stiller opp med midler og tiltak!

Per Olav Bjørgum, Politiker Miljøpartiet De Grønne Malvik