Stjørdal Kommune

Dette gjelder beboere som ikke er smittet eller bor på en institusjon med smitteutbrudd. Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs, men vi åpner også muligheten for å ta imot besøk på et eget besøksrom nær inngangen.

Dørene vil fortsatt være låst på våre bosenter og sykehjem slik at det må avtales besøk på forhånd. På den måten har vi kontroll på hvor mange besøkende vi får samtidig. Her er kontaktinformasjon for å avtale besøk.

Etterhvert som samfunnet åpner opp blir det ekstra viktig å passe på sikkerheten overfor risikoutsatte grupper, som eldre på bosenter eller institusjon.

Her er derfor viktige rutiner som må følges ved besøk til beboere:

• Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs eller i eget besøksrom nær institusjonens inngang.

• Besøksrommet vil bli tilrettelagt slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre.

• Det vil være en ansatt (besøksvert) som tar imot de besøkende ved ankomst som sikrer at alle:

o utfører håndhygiene når de går inn i institusjonen.

o holder minst 1 meters avstand til beboere/pasienter og ansatte i institusjonen.

o går direkte til og fra besøksrommet og ikke oppholder seg i fellesarealer.

• Også ved besøk utendørs må alle utføre

håndhygiene ved ankomst og holde minst 1 meters avstand til beboer/pasient og ansatte.

• Når pasient/beboer har behov for rullestol, skal besøksverten trille denne.

• Antall besøkende som oppholder seg i besøksrommet samtidig bør begrenses, slik at nødvendig avstand til andre kan opprettholdes.

• Etter hvert besøk vil kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. rengjøres.

• Dersom beboer ikke er mobil, vil det bli lagt til rette for besøk i beboerens rom. Pårørende skal da gå direkte til og fra beboerens rom og ikke oppholde seg i fellesarealet, samt holde minst 1 meters avstand til beboeren inne på rommet.