SVs Lars Haltbrekken og Karin Andersen, stortingsrepresentanter fra SV, stiller spørsmål til den totale mangelen på elektrifisering av Rørosbanen gjennom dette leserbrevet.

- Det er utrolig skuffende at regjeringen nok en gang svikter Rørosbanen. Men vi har ikke tenkt å gi oss og vil nå jobbe for at vi skal få satt i gang en modernisering av Rørosbanen og Solørbanen.

- Elektrifisering av Rørosbanen er avgjørende for å få flytta gods over fra vei til jernbane. Det kutter utslipp, fører til trailere på veiene og gir en kraftig forbedring av trafikksikkerheten.

- Store deler av landet vil nyte godt av en moderne Røros- og Solørbane. Mer gods fra Nord Norge kan sendes med tog, og mindre gods trenger å ta turen innom Oslo.

- Dette er en plan for økte utslipp av klimagasser og ødelagt natur. Regjeringens motorveimani  vil øke biltrafikken og legge natur og matjord under asfalt.

- Vi trenger klimavennlige løsninger for framtidas transportbehov, da må vi bruke mer penger på jernbane enn på motorveier. Regjeringa gjør det motsatte,  igjen.

- Regjeringen har overhodet ikke skjønt behovet for å satse på Rørosbanen

Her er det som står om elektrifisering av Rørosbanen i NTP:

Nordlandsbanen, Rørosbanen, Solørbanen, Raumabanen og flere mindre banestrekninger er ikke elektrifisert og etablering av ordinært kontaktledningsnett er kostnadskrevende. Alternative nullutslippsløsninger ved delelektrifisering og batteridrift (såkalt NULLFIB-løsning) på disse banestrekningene kan være aktuelt i andre seksårsperiode. Den teknologiske utviklingen, særlig på batteriområdet, går raskt. Nye løsninger som følge av teknologisk utvikling, skal vurderes videre.