Jeg merket meg også festkulturen i salen den gang som nok var utagerende men ikke voldsom. En litt over gjennomsnitt utagerende fest sett med øynene til en 19 åring fra det noe mer småborgerlige pekefingersamfunnet på Mørekysten.

Siden den gang har det blitt mange fester i Selbu og Tydal noe som gjør at jeg har et referansegrunnlag på over 20 år.

I tillegg så har jeg som dansemusiker i snart 30 år vært på ganske mange festlokaler i Midt-Norge og har sett det meste. I tillegg har jeg vært med i utallige festkomiteer på Møre samt at jeg har sittet en periode i lokalt kommunestyre i Helsekomiteen og diskutert ruspolitikk i mitt nærområde.

Folkehelseinstituttet sier følgende på sine hjemmesider:

Hovedpunkter

Flertallet av norske ungdommer debuterer med alkohol før fylte 18 år.

Halvparten av 15-16 åringene har drukket alkohol det siste året, og en av fire har vært fulle.

Forekomsten av tenåringsdrikking er blitt mye lavere siden årtusenskiftet – både i Norge og i mange andre land.

Sammenliknet med Europa for øvrig, er andelen norske 15-16 åringer som drikker alkohol lav, og de som drikker gjør det sjelden.

Når norske tenåringer først drikker, er alkoholinntaket relativt høyt.

Det betyr altså at ungdom skikker seg bedre nå enn for 20-30 år siden. Dagens ungdom virker å være mer «forstandig» enn mor og far, eller bestemor og bestefar som kanskje nå sitter i kommunestyret og skal fatte vedtak i denne saken.

I NTNU rapporten «Oppvekst i bygder» fra 2008 ser man i ett 10-års perspektiv på innsamlede data fra ca 6000 ungdommer.

På spørsmål om forbruk av røyk, snus og alkohol oppgir rundt åtte og ni prosent at de henholdsvis røyker og snuser ukentlig eller oftere. Mens tjuefire prosent svarer at de drikker alkohol ukentlig eller oftere. Her er det viktig å legge merke til at det er de som drikker 1 dag i uken som trekker andelen opp (20 %). Hele 85 % oppgir at de ikke røyker, 81 % av ungdommen snuser ikke, mens 52 % sier de ikke drikker. I gjennomsnitt viser det seg at ungdommen i denne undersøkelsen både røyker (4,66), snuser (4,59) og drikker (4,22) mellom sjelden og ingenting.

Hadde man sett en sammenligning fra 20-30 år tilbake har jeg en sterk mistanke om at tallene ville vært langt høyere - i negativ forstand.

Rapporten sier videre:

«I det 7. klassetrinnet har man ikke et forhold til alkohol (figur 21). Dette forholdet starter for noen i det 8. klassetrinnet og i løpet av ungdomsskolen, men på det 10. klassetrinnet oppgir fortsatt nittifire prosent at de sjelden eller aldri drikker alkohol. To forhold det derimot er vesentlig å legge merke til er at det er en jevnt økende andel fra 7. til 10. klasse som sjelden drikker alkohol, mens denne andelen er stabil i overgangen til videregående skole. For det andre er det i all hovedsak andelen som drikker en dag i uken som øker fra 9. klasse og inn i videregående skole. Dette er noe som kan tyde på at de ungdommene som drikker har et ”sunt” forhold til alkohol.»

Når jeg er på besøk i Selbu-Tydal området og ser all den flotte ungdommen og alt de bidrar med sportslig, på konserter, revyer og annet organisert, samt hvordan de tar seg av hverandre, støtter hverandre og følger hverandre opp, så tror jeg dette er noe man ikke tenker over godt nok som voksen. De er en integrert del av bygdene. Ja faktisk vil jeg gå så langt som å si at jeg sjelden har opplevd så fin festkultur noe sted som Selbu og Tydal nå for tiden. Andre bygder kan være misunnelige på f.eks den atmosfæren som jeg opplever på Trollspæll og på revyfestene. Dette er flotte fester hvor barnebarn og besteforeldre er på samme fest og har det trivelig i lag. Men med kommunedirektørens forslag til vedtak vil dette slutte å eksistere. Og det å skulle ta fra ungdommen en gammel tradisjon ved å få være med på bygdefestene vil få negative konsekvenser.

Det hadde vært interessant å fått en prosentvis sammenligning av utrykninger til fester av politi og ambulansepersonell i Selbu/Tydal og f.eks Stjørdal eller andre «bystrøk» i Værnesregionen. Jeg tror da at Selbu og Tydal kommer meget godt ut av det. På alle de festene jeg har vært med på i området har jeg ikke sett en utrykning.

Jeg håper derfor alle både voksne og ungdommer som er medlem av en frivillig organisasjon tenker over hva som vil skje med revyene, festene og de andre fest-tilsteldningene i området hvis dette vedtaket går igjennom. Og til deg som voksen og til dere som politikere i kommunestyrene: Snakk med ungdommene og hør hva de mener som saken. Og til dere som ikke sitter i kommunestyret; kontakt noen du kjenner som sitter i kommunestyret og fortell dem hva du mener om saken.

Og en siste oppfordring fra Møre: Ikke ødelegg den fine festkulturen dere har i Selbu og Tydal!

Beste Hilsen

Odd Arne Halaas