I stedet skal disse tilskuddene gis til kommunesektoren (alle kommuner samlet) gjennom det såkalte «inntektssystemet».

Det å innlemme tilskuddet til frivilligsentralene i innbyggertilskuddet, har vært svært omdiskutert og nå har regjeringen foreslått å avvente endringen. Usikkerheten for frivillighetssentralene er fremdeles store fra 2022.

Regjeringen hadde dessverre valgt den metoden som gir mest sentralisering. Det som var et tilskudd pr frivilligsentral på 414.000, - vil bli et tilskudd pr innbygger på 35 kroner.

Hva har dette å si for de små kommunene?

Alle kommuner med under 11.700 innbyggere taper på denne måten tilskudd, mens de som er større får økt tilskudd.

Dette er konsekvensen av Stortingets satsning på frivillighet, for små kommuner. Nå kan det bli vanskeligere å etablere en frivillighetssentral i mindre kommuner. Hele 266 kommuner får redusert tilskudd til frivillighetssentralene, noe som får store konsekvenser. Hva slags distriktspolitikk er det Høyre, Venstre og Krf kjører i denne saken?

Oslo med sine 681 071 innbyggere kan etablere en rekke nye frivillighetssentraler ettersom kommunen kan få økt sitt rammetilskudd med over 23 millioner, 10 millioner mer enn kommunen får i statlig driftstilskudd for sine 32 frivilligsentraler i dag. Dette er en dårlig handel for små kommuner, en god handel for de store kommunene og en tragisk situasjon for alle de 50 000 frivillige og over millionen brukere frivilligsentralene organiserer og hjelper.

Svein Otto Nilsen

Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting