N.K.S. Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge

Ved N.K.S. Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge, merkes koronasituasjonen godt. Senteret gir et gratis samtaletilbud til pårørende til mennesker med psykiske problemer, rusproblemer og spilleproblemer, og betjener fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Senteret har faste kontordager i ti kommuner i regionen, i tillegg til at de har hovedkontor på Stjørdal, og normalt er de ansatte mye ute på reise for å treffe pårørende samt for å informere aktuelle yrkesgrupper om pårørenderollen.

Veileder på andre arenaer

Nå, mens Covid-19 herjer, sitter de tre ansatte på hvert sitt hjemmekontor, og reiseplanene er foreløpig lagt på is til over sommeren. De har likevel kontakt med pårørende som har ønsker om og behov for en samtale.

– Vi gjennomfører samtaler per telefon og via videosamtaletjenesten Teams, som er godkjent for samtalene vi har. I tillegg har vi noen gå-samtaler der det er mulig, sier daglig leder, Karin Tuvmarken, og viser til at de legger til rette for å møte pårørende ute i friluft i nærheten av sine respektive hjemmekontor.

– Vi er et lavterskeltilbud, og gjør så godt vi kan for å gi et fullgodt tilbud til de som trenger oss. Men samtidig har vi vurdert at vi per nå ikke reiser rundt til utekontorene våre fordi vi ønsker å bidra til å redusere smittespredningen, sier hun.

Ledig kapasitet

Siden de ansatte ikke reiser rundt, frigjør de også mye tid som tidligere ble brukt på forflytning mellom ulike kommuner, forklarer Tuvmarken.

– Det gjør at vi har god kapasitet til å ta imot nye henvendelser. Det er den pårørende som selv vurderer om den har behov for å snakke med oss, vi fører ikke journal, og har full taushetsplikt. De pårørende skal være trygge på at taushetsplikt og personvern også blir ivaretatt nå som vi sitter på hjemmekontor. Så dersom det sitter noen der ute og er pårørende til et menneske med rusproblemer, psykiske vansker eller spilleproblem, må vedkommende gjerne ta kontakt med oss!

Merker behovet

De ansatte merker at det er behov for dem også i disse tider, og at pårørende opplever situasjonen veldig ulikt.

– Mange er preget av ensomhet, og følelse av å være isolasjon, samtidig som de bekymrer seg for sine kjære og seg selv. Det kan være bekymringer omkring smittesituasjonen for familiemedlemmer som ikke har mulighet til å ivareta smittevernet så godt, eller bekymring for hva som skjer med behandlingstilbud. Men der enkelte opplever situasjonen som veldig krevende, opplever også flere den som et slags avbrekk, og forteller at de har godt av denne pausen fra en ellers hektisk og bekymringsfylt hverdag, sier veilederne Eva Grøntvedt og Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo.