Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Levanger har valgt en løsning som innebærer at kommunen gjennom Innherred Regionråd satser på samarbeid med kommunene nord for oss.

Dette er neppe optimalt for innbyggerne i Levanger da veksten i Trøndelag skjer i stor grad sør for oss.

Allerede nå er Åsen nærmere Trondheim enn Steinkjer.

Når ny E6 sør for Åsen er ferdig vil reisetiden til Stjørdal reduseres betydelig. Våre innbyggere og arbeidsgivere kan dermed ta del i et større arbeidsmarked som gir muligheter for videre utvikling.

I det siste forslaget til nasjonal transportplan er prioriteringen slik at det vil ta mange år før denne fordelen utlignes mot nord.

Etter at Sverige har blitt medlem i Nato vil samarbeidet mot øst også få en større betydning.

Oppgradering av havn, vei og jernbane vil komme høyere på prioriteringslisten og Levangers geografiske plassering kan gi oss muligheter til å ta del i denne satsingen.

En bedre øst-vest forbindelse kommer via Stjørdal, Meråker og evtuellt Verdal.

Vi må utnytte disse fordelene til beste for våre innbyggere ved å se på mulighetene for et samarbeid mot sør, gjerne sammen med Verdal og Frosta.

Levanger Venstre mener tiden er inne for å ta modige valg til beste for vår egen kommune og innbyggere. Er det ikke på tide å se mer sørover?

Oddgeir Hagen

Kommunestyrerepresentant Levanger Venstre