Hanne Moe Bjørnbet (AP)

Når representanter fra høyresida blir konfrontert med konsekvensene av karakterbasert opptak, såkalt «fritt skolevalg» så kommer bortforklaringene, som til tider fremstår som ren ønsketenking. Elevene skal få velge skole «fritt» - men alt skal bli som før, og ingen skal merke forskjell.

Arve Høiby i Selbu Venstre er intet unntak, når han svarer på fylkesordfører Tore Sandviks innlegg.

Vi må anta at når man innfører såkalt «fritt skolevalg», så vil noen velge å benytte seg av det. Jeg tror dessverre ikke at friheten først og fremst vil bli benyttet av elever som ønsker seg bort fra skoler i Trondheim og andre sentrale strøk, og inn på små skoler i distriktet, som for eksempel Selbu.

Både forskning og praktiske erfaringer viser derimot at «fritt skolevalg» fører til en sentralisering, ved at elever søker seg inn til skoler i større byer og tettsteder.

Når Høiby argumenterer med at man kan gjennomføre «tilpasninger», og at man i Selbu «kan prioritere lokale ungdommer», så tyder det på at han rett og slett ikke har forstått hva dette handler om.

I Trondheim er skolekapasiteten utnyttet fullt ut. Dersom elever som ikke bor i Trondheim skal kunne søke seg inn på skolene der, så må man bygge opp kapasiteten.

Dette betyr at en større andel av pengesekken må brukes i Trondheim, på bekostning av distriktsskolene. Et alternativ er at distriktselevene med best karakterer konkurrerer ut Trondheimselevene med svakest karakterer, slik at de må flytte på hybel og gå på skole langt unna hjemstedet.

De skolene som tok i mot disse elevene på 90-tallet vil nok kunne skrive under på at det ikke er en spesielt god løsning verken for elever eller skole.

Flere av skolene i Trøndelag er så små, at det skal svært lite til før grunnlaget for fagtilbud, eller i verste fall hele skolen ikke er der lenger. Det er et alvor Høiby og Venstre bør ta inn over seg. Det hjelper ikke med en teoretisk frihet til å velge nærskolen sin, om nærskolen ikke er der lenger.

Arbeiderpartiet har i de årene vi har styrt Sør-Trøndelag og Trøndelag vært garantisten for Selbu og de andre små videregående skolene i distriktet.

Nærskoleprinsippet har vært avgjørende for å få dette til selv om elevtallene går ned. Og hver gang jeg har besøkt en lærebedrift i Selbu så har tilbakemeldingen vært krystallklar: vi trenger lokal arbeidskraft. Det får de med nærskoleprinsippet!

Når Trøndelag nå skal få en ny start etter pandemien er det viktigere enn noen gang å kjempe for gode skoler i hele fylket, slik at næringslivet får tilgang på arbeidskraft.

Trøndelag Arbeiderparti står klare, og håper at vi fra neste høst har ei regjering ikke stikker kjepper i hjulene, men tvert i mot drar lasset sammen med oss!