I Trøndelag og i landet vårt er det mange kommuner som har opprettet en mangfoldspris. Mangfold og inkludering er stikkordene som gir økt kunnskap om det kulturelle mangfoldet, og bekjemper rasisme og fordommer.

På Røros legger mange ned en stor innsats for inkludering og mangfold i form av engasjement gjennom blant annet lag og organisasjoner, private og offentlige institusjoner. De fremmer integrering, inkludering, likeverd og likestilling.

En mangfoldspris skal være et synlig bevis på at Røros kommune setter oppriktig pris på den eller de som gjennom sitt engasjement bidrar slik at flest mulig får et best mulig liv i kommunen, og kan kjenne seg vel mottatt og inkludert.

Mangfoldsprisen kan bestå av et diplom med begrunnelse for tildelingen eller et kunstverk av en lokal kunstner. En slik pris vil gjenspeile det Røros kommunene skriver på sine nettsider: «Mennesket er vår viktigste ressurs.  Denne ressursen vil vi ta vare på ved å la alle oppleve egenverdi i fellesskapet og ha muligheten til å lykkes.»

Røros SV vil foreslå å opprette en slik pris i forbindelse med den politiske behandlingen av Røros kommunes strategi for mangfold og inkludering.

Hilde Danielsen

stortingskandidat og kommunestyrerepresentant Røros SV