Trond Hoseth

Torsdag fattet utvalg for Oppvekst og Kultur (OPKU) vedtak om romprogram for ny Vikhammer ungdomsskole med kulturdel, saken går nå videre til Formannskap og Kommunestyre for endelige vedtak.

Kommunestyret har tidligere gitt rådmannen oppdrag om å utrede ungdomsskolen med en kulturdel. I framlegget ble det forelagt romprogram for skolen, samt 4 forskjellige alternativer for innhold i kulturdelen. Rådmannens innstilling var å velge et alternativ med areal for kulturskole, ungdomshus og bibliotek.

I tillegg var det et alternativ der prosjektet også skulle inneholde en basishall tilknyttet Malvikhallen. Kostnadsrammen på dette alternativet var 66 millioner høyere enn rådmannens anbefalte løsning. Kommunestyret har vedtatt en økonomiplan der ungdomsskole med kulturdel er innarbeidet, men der det ikke er avsatt noe til hall. Flertallet i OPKU fant det derfor ikke økonomisk ansvarlig å vedta et alternativ med hall i denne omgang.

Flertallet i OPKU står støtt på den prioriteringa som kommunestyret gjorde før jul. Ungdomsskole og barnehage på Vikhammer, deretter idrettsflate i Hommelvik.

Imidlertid ser vi at Malvik Turn & RG har utarbeidet en meget god og interessant løsning for Basishall, som også er mer prisgunstig enn konsulentens overslag. Den beste plasseringen for Basishall viser seg imidlertid å være et tilbygg på dagens Malvikhall, der deler av dagens Vikhammer ungdomsskole står. Hallen kan altså uansett ikke realiseres før skolen er ferdig, og den gamle er fraflyttet og kan rives. Derfor foreslo vi i dag at det før den videre behandlingen i formannskap/kommunestyre må svares ut hvilke økonomiske konsekvenser det vil ha å behandle basishall som et eget prosjekt.

Uansett, ny Vikhammer ungdomsskole er selvsagt inne i alle alternativene. Vedtaket som ble gjort i går stadfester at prosessen er i rute og at skoleelevene på Vikhammer kan se fram til et topp moderne skolebygg.

Medlemmer av utvalg for oppvekst og kultur. Trond Hoseth (AP), leder Kristin Strandheim (AP), nestleder Ketil Sivertsen (SP) Terje Talsnes (AP)