Leserbrev:

I Fjellregionen i Trøndelag finnes det over 200 oljerelaterte arbeidsplasser. Nå setter sterke krefter i Senterpartiet disse i fare.

Ferske tall fra Norsk olje og gass viser at det er rundt 225.000 oljerelaterte arbeidsplasser i Norge. Dette er ikke bare dem som bare arbeider med olje, men også arbeidsplasser som finnes på grunn av oljenæringen.

Det kan være folk som arbeider med leveranser, på hoteller eller transport. Mange av disse arbeidsplassene er med på å holde hjulene i gang i distrikts-Norge.

Det er ingen nyhet at venstresiden sår tvil om norsk oljenæring og arbeidsplassene denne næringen generer. Det har de gjort i flere år. Men vi i FrP har alltid beroliget oss med at Senterpartiet skulle være venstresidens motvekt, og si nei til de som vil sette en sluttdato for det norske oljeeventyret. Nå har sterke krefter i Senterpartiet fjernet denne roen.

Aldri før har en nåværende eller tidligere olje- og gassminister sådd tvil om oljenæringens fremtid i Norge. Nå har det skjedd. Eks-oljestatsråd, Åslaug Haga, fra Senterpartiet, sa i februar at hun ønsker en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon. Hun viser til FNs klimapanel for å underbygge argumentene sine. Haga har vært leder i SP, og har en mektig posisjon i partiet. Senterungdommen har også nylig brukt lignende argumentasjon.

I motsetning til SP taler ikke FrP med to tunger. Vi heier på oljenæringen! Det å legge ned Norges viktigste næring vil resultere i at over 200 mennesker fra Midtre-Gauldal til Selbu mister jobbene sine og like mange familier mister livsgrunnlaget sitt. Det ville vært en katastrofe for Norge og for distriktet vårt.

I FrP lurer vi på hva SP har å si til disse familiene, som de nå gir en mer usikker fremtid. Hvordan kan SP kalle seg et distriktsparti når de i sine egne rekker har folk som snakker om å avvikle Norges viktigste arbeidsgiver i distriktene? Jeg forventer ikke at SP har et godt svar, men jeg håper velgerne stiller seg selv dette spørsmålet innen høstens valg.

Sivert Bjørnstad

Stortingsrepresentant (FrP)