Gudbrand Rognes

Air Leap er et svensk flyselskap med norsk eier, som vant anbudet om flyruten Oslo - Røros, med rutestart 1. april i år. Det sier seg selv at det var et svært krevende tidspunkt å starte flyrute på, men svenskene kom i gang den 1. april. Riktignok ble flyrutetilbudet etter avtale med Samferdselsdepartementet tilpasset i månedene april og mai, slik at rutene Ørland - Oslo og Røros - Oslo ble slått sammen.

I tillegg til det normale rutetilbudet til Oslo lufthavn Gardermoen tilbys det nå også flyruter fra Røros til Ørland. Det har neppe skjedd før at Rørosregionen og Fosen har vært knyttet sammen med flyrute, så her har du en sjelden sjanse om du har ærend på Fosen eller "samler" på spesielle flyruter.

Trafikken i april har som ventet vært svært lav av åpenbare årsaker. I tråd med at resten av samfunnet er i ferd med gradvis å åpnes opp, ser vi en viss trafikkøkning på passasjersida. I tillegg benyttes flyet også til frakt, som har hatt en stigende tendens etter bunnen i mars. Røros lufthavn ser fremover og venter gradvis stigning i passasjertallet og ser med spenning frem mot en sommer med mange norske fritidsreisende!

Av Gudbrand Rognes Lufthavnssjef