Singelpolitikken er helt fraværende i den offentlige debatten. Kanskje det nå er på tide at noen tar et initiativ for å bedre de ensliges livsvilkår.

Norge har nesten 1 million enslige. Over en fjerdedel av befolkningen over 16 år lever alene. Dette er en formidabel gruppe av Norges befolkning som fortjener å bli tatt på alvor. Mange sliter på boligmarkedet.

Kommunale avgifter er like store for single som for par. Økningen av disse utgiftene rammer de enslige hardere, og særlig de eldre. Unge enslige har hatt en langt svakere økning i inntektene enn andre fra 1990 til i dag. Unge aleneboere har nå fire ganger større risiko for å bli fattige enn de hadde i 1990.

Jeg ser med uro på denne utviklingen, og ønsker at de enslige skal få vilkår som reflekterer at antallet enslige er stadig økende. Dette kan gjøres med endringer i skattesystemet som kan utjevne forskjellene mellom det å bo alene og bo sammen med noen. Vi vil senke skatter og avgifter på nødvendighetsgoder som arbeid, bolig og mat, og redusere de offentlige avgiftene.

For eldre enslige er det viktig å bygge opp en godt fungerende besøktjeneste i kommunene i samarbeid med frivillige organisasjoner.