Dag Knudsen, ordførerkandidat Holtålen AP

Holtålen AP går til valg på en trygg og god oppvekst for våre barn, framfor å love kutt i eiendomsskatten. Flere ansatte enn færre som pensjonistpartiet foreslår.

Å investere i en god skole og barnehage er en investering for livet og kan være avgjørende for å lykkes senere i livet. Holtålen Ap vil prioritere skole og barnehage, slik at de får tilstrekkelige ressurser for å skape gode læringsmiljø. Vi mener at forutsetningene for en trygg og god oppvekst i vår kommune er betinget av et godt samspill mellom hjem, fritidsaktiviteter og de kommunale tjenester med skole, barnehage og skolehelsetjeneste. Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for at vi tar et felles ansvar for et godt oppvekstmiljøet i vår kommune.

Holtålen AP vil:

Opprettholde dagens skolestruktur med 1 – 7 i Haltdalen oppvekstsenter.

Jobbe for at barnehagene skal ha tilstrekkelig ressurser slik at de vi kan tilby plass til de som ønsker det. Vi ønsker fleksible opptak og åpningstider tilpasset brukerne.

At det opprettes helsestasjon for ungdom.

Støtte de videregående skolene på Røros/Støren og arbeide for at de skal ha varierte fagtilbud.

Ha et variert kulturskoletilbud med god faglig standard.

At det skal være nulltoleranse for mobbing.

Holtålen AP Dag Knudsen Ordførerkandidat