TRYG FORSIKRING

– På grunn av koronakrisen går vi trolig mot en markant økning i bruken av hytte i sommer. Det betyr også fare for at antall hyttebranner vil øke, noe som bekymrer oss. Mange hytter i Norge ligger uten nær tilknytning til naboer, og det kan være utfordrende for det lokale brannvesenet å komme frem i tide. Skulle det bli hele 40 prosent økning i hyttebruken kan det i tillegg medføre økt belastning på det lokale brannvesenet, som må håndtere eventuelle branntilløp, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Hyttefolket sjekker ikke røykvarslerne nok

I spørreundersøkelsen gjennomført av YouGov for Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring, svarer 24 prosent at de sjekker røykvarsleren hver gang hytta tas i bruk. Det betyr at langt de fleste er på hytta uten å vite om røykvarsleren virker eller ikke.

– En fungerende røykvarsler er den viktigste brannsikkerheten man kan ha. Skjer det noe, spesielt når man sover, så vil den varsle folk slik at man kan komme seg i sikkerhet. Har man ikke vært på hytta på lenge, kan batteriet ha gått tomt uten at man vet det. Det er derfor viktig å teste røykvarsleren hver eneste gang man tar hytta i bruk. Ikke minst nå etter hytteforbudet er opphevet, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

15000 hytter mangler slokkeutstyr

Det er i underkant av 500.000 hytter og fritidsboliger i Norge, ifølge SSB. De fleste hyttene er over 30 år gamle. Tidligere undersøkelser har vist at vel 15000 hytter mangler slokkeutstyr, at 8000 er uten røykvarslere, og at mer enn 30.000 hytteeiere har opplevd brann på nært hold de siste ti årene.

– Det er påbudt med røykvarsler og slokkeutstyr i alle hytter og fritidsboliger. Årets sommer kommer trolig til å bli ganske annerledes for mange på grunn av koronakrisen. Vi oppfordrer derfor alle hytteeiere å gå gjennom brannsikkerheten på hytta. Sjekk røykvarslere og slokkeutstyr. Gå gjerne gjennom sjekklisten vår, og hold en brannøvelse med barna slik at alle vet hvordan de kommer seg ut av hytta selv når det er natt og mørkt ute, sier Søtorp.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 22.-26. april 2020 gjennomført til sammen 1000 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år. På spørsmål om de eier eller har tilgang til hytte har 394 av disse svart ja.