Fylkespolitiker Ingvill Dalseg (H) og fylkespolitiker Bente Estil (Ap)

Nylig ble Forsvarets minnedag gjennomført, en årlig minnedag første søndag i november. Forsvarets minnedag ble innført i 2007, etter ønske fra overlevende og pårørende.

Minnedagen er for å minnes alt personell som har mistet livet i Forsvarets tjeneste.

Etter årets minnemarkering ved Luftkrigsskolen, stilte veteran Midt-Norge ved Arnstein Galåen, spørsmål om hvorfor Trøndelag ikke har en minnebauta over falne veteraner, eksempelvis plassert ved Kristiansten festning.

Et minnested kan brukes av veteraner og deres familier, et sted for ettertanke og stillhet. Et minnested vil være en naturlig samlingsplass ved sermonier og markeringer. Slike markeringer og samlinger er et bilde på vår anerkjennelse av både innsatsen som er gjort og gjøres, samt en annerkjennelse av hver enkelt veteran.

Dette igjen hjelper oss til å ivareta historien og knytte bånd mellom Forsvaret, veteranene og resten av samfunnet. Det å fortelle historien og knytte den til aktuelle konflikter er dessverre blitt veldig tidsaktuelt.

Arbeiderpartiet og Høyre mener Trøndelag har et ansvar for å vise anerkjennelse for den innsatsen veteranene har gjort ved å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner og vi bør tilrettelegge for å minnes de vi har mistet.

Fylkestinget støttet oss i dette og vedtok i desember-møtet at Trøndelag fylkeskommune skal gå i dialog med Trondheim kommune og Forsvaret, med mål om å etablere et minnesmerke over falne veteraner fra Trøndelag.