Den Norske Kirke

Fleicher var med på å etablere landets første krisesenter, og har i mange år kjempet for rettferdighet for «tyskerungene» etter andre verdenskrig.

Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris deles ut hvert tredje år. I følge statuttene har prisen som målsetting å «gi oppmerksomhet og fremme bevisstgjøring rundt grunnleggende kristne og humanistiske verdier i det offentlige rom.»

Prisen ble opprettet i 2017, 75 år etter at domprost Arne Fjellbu sto opp mot Quslings NS-styre. De er naturlig at den deles ut i Nidarosdomen, hvor Fjellbu var både domprost og biskop.

Var selv tyskerunge

Årets prisvinner hadde en tysk soldatfar og ble selv offer for den trakassering som tyskerungene ble utsatt for etter andre verdenskrig. Senere har hun talt nettopp disse krigsbarnas sak med integritet og utholdenhet, helt frem til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

- Jeg tar imot Arne Fjellbus kirke-og samfunnspris, ikke så mye for hva jeg har gjort eller ikke gjort i

livet mitt, men som en anerkjennelse av tyskerungene som verdige deltakere i feiringen av 75 år i

frihet. Dette er stort, det er mange av oss som i oppveksten ikke var velkomne eller som ikke turde

delta i 17.mai-feiringen på hjemstedet, sier Fleischer.

Verdig vinner

Fleischer har også hatt et sterkt engasjement for innvandrere og voldsutsatte kvinner. Hun var en av pionérene bak det første krisesenteret i landet - og har stått i spissen for SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger) og Innvandrernes Foreldreforum.

Prisvinneren har kjempet en kompromissløs kamp mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, rasisme og diskriminering. Hun har selv vært en nødhavn for enkelt-mennesker og utfordret til sterkere samfunnsansvar for alle utsatte.

- Gerd Fleischer bærer i sitt eget liv en sterk historie om mot og om å stå opp mot krenkelser og utenforskap. Tyskerungene og deres mødre ble behandlet på en måte som ikke var en rettsstat verdig. Det har vært viktig for prisjuryen å løfte frem dette aspektet akkurat i år, i jubileumsåret for freden, sier biskop Herborg Finnset

Får prisen i Nidarosdomen

Gerd Fleischer vil motta Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris under en høytidelighet i Nidarosdomen, torsdag 4. juni kl. 14.00. Representanter for kirke og offentlighet vil være til stede under utdelingen. Arrangementet vil være omfattet av gjeldende smittevernsregler.