Valgdagen nærmer seg med stormskritt, og er mer viktig enn noen gang. Som ungdomskandidat er en av de sakene jeg bryr meg mest om at vi må stoppe regjeringens tvangsinnføring av et rent karakterbasert opptak. Fordi årets valg vil være helt avgjørende for at vi skal sikre en god fremtid for alle de trønderske ungdommene som skal komme seg gjennom videregående og ut i arbeidslivet, og for fremtiden til videregående skolene våre i Trøndelag!

Regjeringen med Høyre i spissen lanserte i vår at de ønsker å tvinge alle fylkeskommunene til å innføre ett rent karakterbasert opptakt som inntaksmodell for de videregående skolene. Til nå har fylkene fått avgjort dette selv, og i Trøndelag har vi valgt nærskoleprinsippet. Nærskoleprinsippet sikrer at alle elevene har rett til en skoleplass i nærheten av der de bor, uavhengig av hvilke karakterer de har fra ungdomsskolen.

Med et rent karakterbasert opptak, vil det kun være karakterene dine som avgjør hvor du kommer inn. Det vil i praksis si at dersom en elev fra Røros har slitt litt med å komme seg igjennom ungdomsskolen, og ikke har gode nok karakterer til å komme inn på linjene på Røros VGS, risikerer denne eleven å bli sendt til en skole i Selbu eller Trondheim istedenfor.

Dette kan skape A og B skoler i fylket vårt, ved at de som har gode karakterer søker seg til en skole som er ansett som kul og bra, imens de som ikke har gode nok karakterer må ta de plassene de får. Samtidig vil dette true både linjetilbud og i verste fall hele skoler i utkantene et fylke som Trøndelag, med mange mindre distriktsskoler.

En slik utvikling kan vi ikke godta. Målet må være at alle elever skal kunne fullføre videregående, da må elevene være på skolen – ikke på en buss på vei til skolen, og få slippe å flytte fra lokalsamfunnet sitt for å fullføre utdanningen sin.

På mandag begynner skoledebattene i Trøndelag. Hver dag i 2 uker skal vi ungdomspolitikerne fra alle ungdomspartiene reise rundt på skolene, møte elever, snakke om politikk og demokrati. Disse ukene er hver gang en påminnelse om hvor viktig mangfoldet av videregående skoler vi har fra Nord til Sør i fylket vårt er for elevene våre.

Jeg håper vi har like mange gode skoler å besøke Trønderske elever på om 4 år også.

Maren Grøthe

3.kandidat for Senterpartiet i Sør-Trøndelag