Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I leserinnlegg i Fjell-ljom og Arbeidets Rett, oppfordrer Høyres kommunestyrerepresentant Kjell Magnus Krog Arbeiderpartiet og kommunestyrets flertall om å revurdere forslaget om at undertegnede skal tre inn i rollen som varaordfører under ordfører Isak Buschs pappapermisjon.

Jeg hadde aldri tenkt at det skulle komme til å bli så mye oppstyr rundt dette.

Jeg forstår Høyres bekymring rundt fastlegedekningen generelt, men det har helt andre årsaker enn at undertegnede går ut i permisjon for en kort periode.

Det burde ikke være nødvendig å kommentere dette utspillet, men når Fjell-ljom åpner opp for en avstemning, blir det behov for å klargjøre et par ting.

Det er rett som det refereres til; Jeg sa at jeg ikke ville gå ut i permisjon med mindre det ble ansatt en vikar.

Jeg har en 80% stillingsprosent som lege ved Røros legesenter. Utgangspunktet mitt var at jeg søkte permisjon fra hele denne stillingen for å ivareta vervet som varaordfører som utgjør 40% i perioden fra 15. september og ut året.

Kommunen har ikke lykkes å ansette noen vikar, og derfor var det utelukket å gå ut i full permisjon.

På grunn av dette har jeg derfor valgt å trekke permisjonssøknaden på hele stillingen, men legge inn en søknad på 30% permisjon og altså jobbe 50% ved siden av 40% varaordførerverv.

Utover oppgavene som fastlege og planlagte konsultasjoner utgjør deler av jobben tilsynsfunksjon på IMA (etterbehandling og kommunal øyeblikkelig hjelp ved Røros sykehus) samt øyeblikkelig hjelp. Til sammen er dette ca 20-30%. Disse oppgavene vil i perioden jeg er ute i permisjon bli ivaretatt av andre ved legesenteret, da først og fremst turnusleger slik at det ikke skal gå ut over fastlegekapasiteten til de andre faste ansatte. I realiteten har jeg da like god tid til pasienter jeg er fastlege for, som nå.

Jeg understreker også at beslutningen er det jeg selv som har tatt, men at det er grundig drøftet med mine kollegaer ved legesenteret.

Jeg er trygg på at alle med behov for legehjelp, vil få den hjelpa de trenger når de trenger den.

Jeg syns det er uheldig at det framstår som at Arbeiderpartiet ikke er opptatt av god legedekning i kommunen. Fastlegeordningen står under press ikke bare på Røros, men i hele landet. Den må styrkes med flere hoder på grunn av endring og økning i fastlegenes arbeidsoppgaver, noe jeg ikke vil gå mer inn på her.

Det er ikke et godt signal for framtidig rekruttering, hvis en ikke skal kunne søke permisjon for å ta på seg et verv som folkevalgt.

Hva slags permisjoner skal man da kunne søke om? Hvor går grensen for hva som er akseptabel permisjon? Skal noen yrkesgrupper være utelukket fra å ta på seg politiske verv fordi de ikke kan være borte fra jobben? Det er noe kritikerne kan tenke over.

Arbeiderpartiet står på vedtaket fra juni og u.t. vil tre inn i rollen som varaordfører fra 15.september til 28.desember 2021.

Hilde Fjorden

Røros Arbeiderparti og fortsatt fastlege ved Røros legesenter