Gunn Elin Flakne (A) [19:45:47]:

Foran valget i 2013 lovet Høyre en kursomlegging av arbeidslivspolitikken. Ja, Høyre skulle sågar bli det nye arbeidspartiet. Noe av det som skulle endres, var at adgang til midlertidige ansettelser skulle gjøres enklere for bedriftene, dog bare ved kortvarige behov. Ja, vi fikk en kursendring, for det som skjedde, var at det i praksis ble et frislipp av midlertidighet, og ikke uventet har kritikken vært sterk. Høyre og Fremskrittspartiet løfter fremdeles fram budskapet om at faste ansettelser fortsatt skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. De sier: Stol på oss. Det er liten grunn til å stole på Høyre og Fremskrittspartiet i kampen for faste ansettelser. Det er bare å se på resultatene etter endringene i arbeidsmiljøloven, som kom i fjor. Disse endringene har nå virket omtrent et år, og vi kan ikke se bort fra de fakta og tall SSB nå har lagt fram. Antall midlertidig ansatte har økt betraktelig i 2016. I fjor var i underkant av 8 pst. av arbeidstakerne i Norge midlertidig ansatt. I andre kvartal i år hadde andelen steget til 8,8 pst. Det er det andre kvartalet på rad med økning, etter at nivået holdt seg jevnt de siste fire årene. Det som gjør meg mest urolig, og det som gjør arbeidsfolk utrygge, er at samtidig med denne økningen ser vi at sysselsettingsgraden går ned. Den springbretteffekten som høyresiden sa vi skulle få fra midlertidighet til fast ansettelse, advarte vi mot og tvilte på, og vi ser heller ingen springbretteffekt. Som Arbeiderpartiet og mange flere, også fagbevegelsen, påpekte: En svekkelse av retten til faste stillinger vil ikke gi flere jobb, snarere tvert imot. OECD anbefalte lenge bruk av midlertidighet, og mange land har prøvd det ut, men det har man gått bort fra. Hvorfor det? Jo, fordi det ikke virker. Med all den dokumentasjonen vi nå har på hva midlertidighet har gjort med arbeidslivet i flere land, forundrer det meg at ikke Høyre og Fremskrittspartiet skjønner konsekvensene av det. Midlertidighet avler bare mer midlertidighet. Fremskrittspartiets og Høyres politikk virker stikk motsatt, og det er på tide at de innser det selv. Det handler om trygghet for arbeid, og det handler om trygghet i arbeid. Norge trenger en ny regjering.